”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Barroso vihreiden grillissä

Komission puheenjohtaja Barroso, joka on ehdolla jatkokaudelle, oli tänään vihreiden grillattavana. Tunnelma oli sangen intensiivinen ja Barroso sai kuulla aika mäjäyksen kritiikkiä. Itse sain puheenvuoron, kun kuulustelu oli kestänyt yli tunnin. Barroso kommentoi kuulleensa tilaisuuden ”ensimmäiset ystävälliset sanat edustaja Hassilta”.

Ennen Barroson saapumista vihreiden ryhmähuone oli tupaten täynnä. Tungos johtui ennen kaikkea lehdistön edustajista. Barroso kävi tänään useimpien EU-parlamentin poliittisten ryhmien kuultavana, hänen uudelleenvalintansa eli se, että hän saisi parlamentin äänestyksessä enemmistön tuen, on kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Vihreä ryhmä on ainoa, jonka kuulemistilaisuus on julkinen eli lehdistölle avoin, siksi tungos. Alla on pitkähkö muistiinpanoni ajoittain jopa huudoksi menneestä keskustelusta.

Dany Cohn-Bendit: Miksi haluatte että teidät nimitetään ennen kuin tiedetään, ratifioidaanko Lissabonin sopimus? Eihän ole loogista, että komission puheenjohtaja valitaan eri perussopimuksen mukaan kuin loppuosa komissiosta.

Barroso: Olette jo ennen ohjelmani julkistamista ilmoittanut olevanne minua vastaan. Se on teidän oikeutenne vaikka mielestäni se ei ole loogista. Tärkeistä kysymyksistä kuten ilmasto, energia, perusoikeudet, tämä ryhmä on ollut yhtä mieltä kanssani, olisin toivonut että voisin saada kaikkien pro-eurooppalaisten ryhmien tuen. Lissabonin sopimukseen liittyvästä juridiikasta olen kanssanne eri mieltä. Lissabonin sopimus ei ole vielä voimassa. Nyt on noudatettava Nizzan sopimusta, joka on voimassa. Myös poliittisesti vastustan viivyttelyä, koska istuvan komission toimikausi päättyy lokakuun lopussa, sen jälkeen olisi olemassa vain ”toimitusministeriö” ilman oikeaa mandaattia. Kööpenhaminan ilmastokokouksessa tarvitaan selkeää johtajuutta. Lissabonin sopimus tulee voimaan kuukausi sen jälkeen kun viimeinen ratifiointiasiakirja on talletettu. Tshekin presidentti Klaus on ilmoittanut, että hän ei allekirjoita Tshekin ratifiointia ennen Irlannin päätöstä.

Dany: Olin Prahassa viikonloppuna, keskustelin perustuslakituomioistuimen edustajien kanssa ja he sanoivat, että Lissabonin sopimus on perustuslain mukainen.

Barroso: Mutta perustuslakituomioistuin ei allekirjoita Lissabonin sopimusta, presidentti tekee sen. En halua komissiota, joka on siipirikko (lame duck). Komission on edustettava Euroopan yleistä etua. Teidän tulisi ryhmänä puolustaa avoimuutta ja legitimiteettiä ja sitä että komissio nimitetään niin nopeasti vaalien jälkeen kuin mahdollista.

Dany: Emme ole yhtä mieltä kanssanne.

Barroso: Pohjimmiltanne teidän täytyy olla samaa mieltä kanssani (naurua).

Dany: Pohjimmiltamme emme ole samaa mieltä.

Barroso: Kun olin ehdolla vuonna 2004, ette vedonnut perustuslailliseen sopimukseen, vaikka se oli huippukokouksen hyväksymä.

Dany: Sanoitte että vastustamme teitä. Rebecca (Harms) on sanonut, että meillä on teistä kokemus 5 vuoden ajalta.

Rebecca Harms: Sitä, onko joku siipirikko ei päätetä tässä. Vuonna 2004 syksyllä olimme innostuneita kun Euroopan itä ja länsi jälleen yhdistyivät. Nyt voi miettiä, mihin tuo into jäi. Mitä saattoi tapahtua, että perustuslaillinen sopimus epäonnistui, vaikka se alkoi suuren innostuksen vallitessa. Komissionne on tehnyt suuria virheitä, esimerkiksi Bolkenstein-direktiivi (palveludirektiivi), epätasapaino vallitsee paitsi idän ja lännen välillä, myös sosiaalisesti. Epätasa-arvoisuuden tunne idän ja lännen välillä on kasvanut, teidän tulisi tiedostaa tämä. Te ja Saksan liittokansleri totesitte että vuosi 2007 oli tärkeä ilmastonmuutoksen tiedostamiselle, puhuitte Euroopan johtoroolista. Kun Kööpenhaminan kokouksen kynnyksellä katson, mitä silloin luvattiin, emme voi olla tyytyväisiä. Nyt halutaan luopua päästövähennyksistä, joihin on jo sitouduttu. Ilmastonmuutoksen torjumisen kansainvälinen rahoitus ei ole tyydyttävällä tasolla. Vuonna 2008 puhuitte rahoitus- ja talouskriisistä ikään kuin luonnonkatastrofista, kuitenkin se vaatii poliittista vastuunkantoa. Ette ole kantanut tätä poliittista vastuuta, se vaatisi myös itsekritiikkiä.

Barroso (kuulostaa aika hermostuneelta): Olette oikeassa kun haluatte perustaa analyysinne näyttöihini. Keskityn nyt niihin. Maailma ei ole entisellään finanssikriisin jälkeen. Se ei ollut luonnonkatastrofi, se lähti USA:n finanssijärjestelmästä, ei Euroopasta. Komissio reagoi heti. Käynnistimme G20-prosessin. Onnistuin voittamaan voimakkaan vastustuksen ja viemään läpi päätökset globaalista finanssimarkkinoiden valvonnasta. Kannatan avoimia markkinoita, mutta älykästä säätelyä, sosiaalista markkinataloutta. Mitä tulee sosiaalisiin kysymyksiin, olen sitoutunut niihin, tulen köyhästä maasta, joka on hyötynyt paljon eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Palveludirektiivin yhteydessä minua vastaan on hyökätty, mutta se oli edellisen komission ehdotus. Parlamentti loi hyväksyttävän kompromissin. Olen reformien kannalla, olen syvästi sitoutunut sosiaaliseen Eurooppaan. USA:ssa presidentti Obama on vasta aloittamassa terveydenhuoltojärjestelmää, joka meillä on ollut kauan. Kiina on vasta luomassa sosiaaliturvaa. Kiina voi tuottaa tavaroita halvemmalla ja USAlla voi olla vahvempi armeija, mutta Eurooppa on ainoa jolla on sosiaalinen malli. Te voitte haluta vielä enemmän, niin minäkin. Mutta tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että jäsenmaat ovat vesittäneet komission ehdotuksia. Olen hyvin huolissani Kööpenhaminan neuvotteluista, koska tähän mennessä ainoa reaalinen päästövähennyssitoumus on meillä. Tämä oli ensimmäinen 27 jäsenmaan komissio.

Dany: Kun puhutte Irlannista, mitä sanotte irlantilaisesta komissaarista (McCreevy) joka menee Irlantiin ja sanoo, että en ole lukenut sopimusta mutta uskon, että se on hyvä meille.

Barroso: En usko, että tämä lausunto edisti asiaa. Komissio ei tietenkään ole tehnyt kaikkea täydellisesti. Olen kollegion puheenjohtaja. Mutta vastustus ei tullut komission taholta, vaan niiltä jotka katsovat kansallista etua kapeasti. Teidän on helppo ampua komissiota, mutta koettakaa osua egoisteihiin ja nationalisteihin.

Rebecca: Olisin toivonut teiltä kannanottoja kansallista egoismia vastaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen.

Dany: Sanokaa suoraan kuka vesitti autojen CO2-päästövaatimuksen, sanokaa suoraan että saksalaiset, Saksan autoteollisuus ja saksalainen egoismi.

Reinhard Bütikofer: Kuka oikein olette? Olette ollut tärkeä uusliberaalin politiikan äänitorvi. Miksi luottaisimme teihin? Olette välttänyt kannan ottamista moniin tärkeisiin kysymyksiin, kuten maatalous, tai innovaatioiden ja kestävän kehityksen suhde. Miksi meidän pitäisi uskoa johtajuuteenne?

Philippe Lambert: Kuka on Jose Manuel Barroso ja mikä on hänen ohjelmansa? Ohjelmapaperissanne ei ole paljonkaan sisältöä. Miten voimme luottaa teihin kun esitätte tällaisen ohjelman, miten voimme luottaa siihen että muututte toisenlaiseksi kuin edellisellä kaudella?

Eva Lichtenberger: Puhuitte ahtaista kansallisista intresseistä. Niitä on edustettu teidän komissiossanne, erityisesti ympäristölainsäädännössä. Yhtäkkiä jäsenmaita vastaan ei aloitettu rikkomusmenettelyjä ympäristölainsäädännön rikkomuksista juuri lainkaan. Kansalaiset valittavat, etteivät he saa edes vastauksia valituksiinsa. Estääkö teidän henkilöstöpolitiikkanne sen, että kansalaiset voivat luottaa teihin? Aiotteko käynnistää rikkomusmenettelyjä esimerkiksi Natura 2000:n ja muun ympäristölainsäädännön alalla?

Barroso: Edustan keskustaoikeistoa, en ole konservatiivi. Kannatan reformeja. Haluan rakentaa konsensusta. Komission puheenjohtajana tehtäväni on hyvin selvä, on luotava laaja koalitio. Jos hallitukset eivät ehdota komissioon
vihreää jäsentä, se ei ole minun syyni. Eivät vain vihreät, vaan myös monet konservatiivit ovat tehneet paljon töitä Eurooppa-projektin rakentamiseksi. Olette puhuneet minun nuoruudestani. En ole koskaan ollut konservatiivi, olen ollut jonkin sortin ekstremisti (maolainen) mutta en koskaan äärioikeistolainen. Kun olin nuori ja maassani oli diktatuuri, oli kaksi vaihtoehtoa, kommunismi ja äärioikeisto.

Bütikofer: On täälläkin hyviä entisiä maolaisia (naurua).

Barroso: On paljon asioita, joita voimme tehdä yhdessä. En voi luvata tehdä kaikkea juuri niin kuin te haluatte, mutta esimerkiksi ilmastonmuutoksessa haluamme noudattaa hyvää standardia. Mielestäni ei ole oikein tuomita ohjelmapaperini henkilöni perusteella.

Lambert: Vaikea siitä on hyvää löytää.

Barroso: Minua arvostellaan usein siitä, että haluan miellyttää kaikkia.

Dany: Brittikonservatiivejakin.

Barroso: Olette itse tukenut brittikonservatiivi Chris Pattenia.

Dany: On konservatiiveja, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Mutta täällä nyt olevat brittikonservatiivit ovat aivan toisenlaisia kuin Chris Patten, joka oli todella hyvä komissaari.

Barroso: Yritämme koota erilaiset tendenssit yhteen. Komission puheenjohtajana minun puolueeni on Eurooppa, pitää yrittää koota ratkaisuja joissa on mahdollisimman paljon yhteisiä nimittäjiä, olen ylpeä siitä että olen onnistunut kokoamaan enkä luomaan jakolinjoja. Haluan poliittisen komission, en politikoivaa komissiota. Jos haluaa rakentaa Eurooppaa, täytyy kyetä ylittämään poliittiset dogmaattisuudet.

Rebecca: Ehkä olisi mukavampaa jos saisitte meidän tukemme eikä brittikonservatiivien.

Indrek Tarand: Hyvä ystävänne, komissaari Siim Kallas on nimittänyt viisi johtajaa ei-poliittisesti nimitettäville paikoille, tämä ei ole oikeudenmukaista, mitä mieltä olette.

Michelle Rivasi: Kysyn vaaliaktiivisuudesta. Jos komission puheenjohtaja olisi tehokas, ei äänestysaktiivisuus olisi ollut niin alhainen. Mitä sanotte kansalaisille, jotka sanovat, että Eurooppa ei ole riittävän demokraattinen? Esimerkiksi hiiliveroa ei ole saatu aikaan.

Barroso: En tunne nimityksiä, joihin Tarand viittaa, mutta luotan kovasti Siim Kallasiin. (Rivasille:) En ole koskaan väittänyt että kaikki mitä teemme olisi täydellistä. Viestintäongelmaa ei koskaan ratkaista, jos uskotte että se on joko komission tai parlamentin ongelma. Kyse on eurooppalaisen projektimme omistajuudesta. Emme onnistu niin kauan kuin tietyt kansalliset johtajat ottavat onnistumiset omiin nimiinsä mutta sälyttävät epäonnistumiset Brysselin viaksi. Haluan tehdä yhteistyötä kanssanne, jotta voimme oikaista tämän tilanteen. Kannatan yhteismarkkinoita, sisämarkkinoita.

Werner Schultz: Komissio on oikeutetusti huolissaan Euroopan energiahuollosta ja tukee Nabucco-kaasuputkea, joka kulkee Turkin läpi. Pääministeri Erdogan on tullut tässä asiassa EU:ta vastaan, auttaako tämä Turkin EU-jäsenyyttä?

Barroso: Nabucco blokattiin, komissio lanseerasi tämän hankkeen, se on erittäin tärkeä Euroopan energian saannin varmuudelle. Mutta on tapahtunut dramaattinen muutos. Venäjän ja Ukrainan kanssa oli iso ongelma. Putin soitti minulle. Olen asiakirjassani selkeästi sanonut, että olen sitoutunut kunnioittamaan kaikkia sitoumuksiamme, myös ehdokasmaiden kanssa tekemiämme. Tiedämme, että tarvitsemme yksimielisyyttä uusien jäsenten ottamiseen, tiedämme että tietyissä maissa on kova vastustus. Lopputulosta emme voi tietää, emme tiedä onko Turkki loppupeleissä valmis jäseneksi, emme tiedä myöskään esimerkiksi Ranskan ja Saksan lopullista kantaa.

Pascal Canfin: Elämme kapitalismin kriisiä, olen etsinyt ohjelmastanne sanaa kapitalismi, löytyy nolla kertaa. Myös sana veroparatiisit on tekstissänne nolla kertaa. Entä spekulaatiorahastot, joista keskustellaan niin oikealla kuin vasemmalla? Nekin mainitsette nolla kertaa. Veroharmonisointi on meille tärkeä tavoite, senkin mainitsette nolla kertaa. Ei tämä vaikuta oikealta ohjelmasta kriisin hetkellä. Veroparatiiseista: puollatteko automaattista tietojen vaihtoa Euroopan ja veroparatiisimaiden välillä?

Ulrike Lunacek: Miksi asiakirjassanne ei kertaakaan mainita rahasiirtojen verottamista, joka olisi yksi mahdollisuus koota rahoja, joita tarvitsemme esimerkiksi kehityspolitiikkaan ja ympäristöön?

Bart Staes: Sanoitte, että rahoituskriisi ei lähtenyt komissiosta vaan Yhdysvalloista. Asettamanne Larousierin ryhmän jäsenistä 4 oli suoraan yhteydessä finanssibisnekseen. Ehdotamme veroparatiiseihin tarttumista esimerkiksi rahasiirtoverolla.

Barroso: Kiitos tekstianalyysistä (naurua). Mielestäni kapitalismi ja markkinatalous ovat sama asia. Kyseessä on myös arvokriisi. Tarvitaan enemmän säätelyä, jotta voimme saada legitiimit markkinat. Pyrimme saamaan läpi säätelyä myös globaalilla tasolla. Veroparatiisit, olin Lontoon kokouksessa, olemme onnistuneet kokoamaan voimamme yhteen, myös amerikkalaiset, toimimaan veroparatiiseja vastaan. Henkilökohtaisesti kannatan sitä että viranomaiset vaihtaisivat automaattisesti tietoja veronkierron estämiseksi.

Dany: Entä spekulaatio?

Barroso: Sama asia, tuomitsen spekulaation, sitä ei voi hyväksyä, yritämme luoda eettisemmän sääntelyjärjestelmän. Se tarvitaan globaalisti, koska olemme kilpailutilanteessa myös muun maailman kanssa. Kun komissio 2008 ehdotti ylisuurten bonusten leikkaamista, kukaan ei reagoinut. Nyt tilanne on toinen. Valmistelemme ehdotuksia derivatiiveista. Mitä tulee hedge-rahastoihin, konservatiivit joiden kanssa keskustelin, olivat sitä mieltä että menen liian pitkälle.

Satu Hassi: Viime 5 vuoden aikana retoriikkanne ilmastonmuutoksesta on muuttunut kovasti hyvään suuntaan. On hyvä, että puhutte EU:n ilmastojohtajuudesta. Mutta onko se uskottavaa? Kun EU:n tavoitteita katsoo tarkemmin, päästövähennysten ulkoistamisella kehitysmaihin on liian suuri osuus. Jos vaadimme, että kehitysmaat vähentävät päästöjään siten kuin IPCC sanoo, eli 15-30 % verrattuna business as usual-linjaan, ja lisäksi siirrämme omista päästövähennyksistämme leijonanosan kehitysmaissa toteutettavaksi, se tarkoittaa tosiasiassa sitä, että kehitysmaiden maaperällä toteutettaisiin isommat päästövähennykset kuin rikkaissa maissa. Kehitysmaiden päästöt henkeä kohden ovat kuitenkin murto-osa meidän päästöistämme. Haluatteko olla uskottava ilmastojohtaja ja ajaa sitä, että EU:n päästövähennykset toteutetaan valtaosin meillä kotona?
 
Claude Turmes: Olette yleistänyt idean ”I want my money back”. Se on Euroopan solidaarisuuden kuolema. Business Europe haluaa kyynisesti poistaa ilmastotoimivallan komission ympäristöpääosastolta. Se heikentäisi ilmastonsuojelua, se heikentäisi ilmastonsuojelun puolesta työskentelevien ihmisten asemaa. Haluatte ilmastoasiat pois ympäristöministereiltä, sehän merkitsisi ilmastopolitiikan institutionaalista tuhoamista.

Yannick Jadot: Näyttää siltä, että komissio jatkuvasti kuuntelee lähinnä suurten jäsenmaiden vaatimuksia.
 
Barroso: Kuulin ensimmäiset ystävälliset sanat yli tunnin aikana edustaja Hassilta (naurua). Minulle ei ole ongelma tunnustaa että olen oppinut asioita, 5 vuoden aikana olen oppinut ilmastosta, olen keskustellut asiantuntijoiden kanssa, Nicholas Stern ja muut työskentelevät kanssani. En ole sitoutunut ympäristöön vasta nyt, jo vuonna 1992 edustin maatani (Riossa kestävän kehityksen huippukokouksessa), mutta vasta viime vuosina olen aktivoitunut ilmastoasioissa. Ajan sitä, että siirrymme vähähiilisiin ratkaisuihin energiassa ja liikenteessä. Tämä tuo myös etuja. EU:n politiikat pitää asettaa ilmastotestiin, se tarkoittaa muutoksia esimerkiksi kalastuspolitiikassa. En ymmärrä Turmesin ajatusta, että olisi hyviä poliiseja ja pahoja poliiseja. Ei voi sanoa niin, että ympäristökomissaari on hyvä ja joku muu komissaari paha. Tuen kom
issaari Dimasia eikä hän edustaisi komissiota ilman minun tukeani. Ajan sitä, että liikenne ja energia erotetaan eri pääosastoihin, nykyisellä pääosastolla on liikaa tehtäviä. En halua kaventaa ympäristöpääosastoa.

Turmes: Tiedän että te olette sen hankkeen takana että ilmastoasiat otetaan pois ympäristöpääosastolta.

Barroso: En aio siirtää ilmastoa energia- enkä teollisuusosastolle. Pohdin sitä, että luotaisiin ilmastosta vastaava komissaari. Ilmasto ei ole vain ympäristöasia, vaan horisontaalinen. Jaan nyt teidän kanssani pohdintojani siitä, että luotaisiin ilmastonmuutoskomissaari. Tekö väitätte, että se heikentäisi ilmastoasioiden painoa komissiossa?

Rebecca Harms: Taustalla on kokemuksemme komissaari Verheugenin hyvin kielteisestä vaikutuksesta ilmastopolitiikkaan.

Isabelle Durant: Autot, asiakirjanne sivulla 6 sanotte epämääräisesti, että haluatte ”dekarbonisoida” ajoneuvot, miten aiotte saada taaksenne 27 komissaaria. Miksi meidän tulisi nyt uskoa siihen että onnistutte tässä?

Carl Schlyter: Voimme olla maailman johtajia ilmastopuheissa, mutta tarvitaan johtajaa toimissa. Japanin uusi hallitus on luvannut vähentää päästöjä 25 % (vuoteen 2020), se on enemmän kuin EU on luvannut. Entä se, että EU ei ole saavuttamassa aikaisempia tavoitteitaan?

Margrete Auken: Olette puhuneet kolmesta lapsesta ja siitä että yksi sairastuu. Mutta paha tilanne on kun kaikki sairastuvat. Vetoomusvaliokunnassa meillä on konkreettisia tapauksia siitä miten jäsenmaat rikkovat ympäristölainsäädäntöä, komissio on jättänyt ne huomiotta, esimerkiksi eräs satama Suomessa (Vuosaari). Patohanke Portugalissa, pysäytitte senkin rikkomusmenettelyn. (Mainitsi muitakin rikkomusmenettelyjä, jotka Barroso pysäytti.) Eikös isän pitäisi olla vastuullisempi kun lapset sairastavat?

Barroso: Totta kai kannatan puuttumista ympäristölakien rikkomiseen. Komissio on nostanut kaikkein eniten kanteita juuri ympäristölainsäädännöstä. En vastannut Hassin kysymykseen päästöjen ulkoistamisesta. Päätöksiin tarvitaan jäsenmaiden hallitukset, meidän oli pakko antaa niille myönnytyksiä. Te ette ole ainoa ryhmä parlamentissa. En minäkään ole maailman omistaja, en voi tehdä päätöksiä yksin. En ole nähnyt Japanin ilmastolakia, joka olisi kunnianhimoisempi kuin meidän. Ongelma on saada amerikkalaiset vakuuttuneiksi toimimaan siten, että Kiina ja Intia eivät voi piiloutua heidän selkänsä taakse. Huomenna tulemme esittämään neuvotteluehdotuksemme. Esitämme tarjouksen, jonka ehtona on, että nousevat taloudet sitoutuvat päästörajoituksiin. Jotkut sanovat että se on liikaa, toiset kuten te, sanovat että liian vähän. Mutta tämä on tapa murtaa neuvottelujen pattitilanne. Kyllä Kiinakin voi vähän kaivaa kuvettaan ilmastotoimien rahoittamiseksi.

Jean Lambert: Miten voidaan edistyä köyhyyden vähentämisessä seuraavan 5 vuoden aikana enemmän kuin edellisten?

Elisabeth Schroedter: Komissio ajoi sitä että heikennetään työntekijöiden oikeuksia, jotka tuomioistuin oli vahvistanut.

Barroso: Ensi vuosi on köyhyydenvastainen teemavuosi. Ehdotin vähän aikaa sitten miljardin lisärahaa kehitysmaiden köyhien viljelijöiden aikaansaamiseksi. Se oli vaikeaa, mutta saimme sen läpi. Myös Euroopassa on köyhyyttä, uusiakin köyhyyden muotoja. Toimia tässä asiassa on vastustettu subsidiariteettiperiaatteen nojalla. Emme hyväksy työntekijöiden perusoikeuksien, kuten lakko-oikeuden, heikentämistä. Meidän vastauksemme ei koskaan ole sosiaalisten normien alentaminen. Emme hyväksy lähetettyjen työntekijöiden direktiivin avaamista. En usko että lopputulos olisi teidän haluamanne. Olen sitoutunut työntekijöiden oikeuksiin, muistan ajan jolloin omassa maassani työntekijöiden oikeudet puuttuivat.

Jill Evans: Me [Euroopan vapaa allianssi-ryhmä] haluamme alueille enemmän riippumattomuutta. En tiedä, tuetteko esimerkiksi vähemmistökielten statuksen vahvistamista.

Barroso: Parlamentissa on jo hyväksytty joidenkin sellaisten kielten käyttö, jotka eivät ole EU:n virallisia kieliä. Komissio suhtautuu tähän myönteisesti. Mutta alueiden itsenäisyyden aste on ennen kaikkea jäsenvaltioiden käsissä.

Martin Häusling: Lupaatte ohjelmassanne kukoistavaa maaseutua. Komissio haluaa laajentaa esimerkiksi maidontuotantoa ja käyttää satoja miljoonia vientitukiin. Pidättekö tosiaan maatalousmarkkinoiden vapauttamista ja erityisesti vientiin suuntautumista oikeana, kehitysmaathan kärsivät siitä erityisesti?

Jose Bove: Puolitoista maanviljelijää on menettänyt työnsä. Euroopan tulee rajoittaa geenimuunneltujen kasvien viljelyä. Otatteko tämän esille transatlanttisissa keskusteluissa? Komission politiikka on epäjohdonmukaista GMO-asioissa.

Barroso: Uskon vahvan maatalouden ja maaseudun kehittämiseen. Jotkut poliittiset ryhmät haluaisivat aivan päinvastaista. Mielestäni Euroopassa tarvitaan vahvaa maataloutta. Esimerkiksi maitosektorilla on ongelmia, mutta kokonaisuutena tilanne on hyvä, olemme viejiä, tuotantomme on laadukasta. Yhteistä maatalouspolitiikkaa pitää kehittää ottamaan paremmin huomioon ympäristö ja maaseudun kehittäminen kokonaisuutena. GMO-iden osalta ehdotan, että säilytetään nykyinen lupamenettely, koska kansainväliset sopimukset velvoittavat meitä toimimaan tieteellisin kriteerein. Mutta ehdotan, että annetaan jäsenmaiden päättää, saako maan alueella viljellä GM-kasveja. En aio kyseenalaistaa kansainvälisiä kauppasopimuksia.

Dany: On tietty raja myös kaupan vapaudella. Nyt meidän pitää tuoda ulkomailta geenimuunneltua kasviproteiinia, miksi emme tuota sitä itse, miksi edistämme vientiä.

Barroso: Jos jokainen maa alkaa sanoa että se haluaa tuottaa omavaraisesti ….

Bove: Onko teistä normaalia että USA sälyttää Euroopalle …. (usea ihminen puhuu yhtä aikaa)

Heidi Hautala: Olin ilahtunut lukiessani ohjelmastanne, että haluatte aktiivisesti edistää ihmisoikeuksia. Mutta miksi komissio aina unohtaa ihmisoikeudet kauppasopimuksissa? Miksi on epäsuhta suhtautumisessa ihmisoikeusloukkauksiin EU:n sisällä ja muualla.

Barbara Lochbihler: Sanotte haluavanne vahvistaa Frontexia, ette puhu sen puutteista, vakavista ihmisoikeusloukkauksista merirajoilla.

Raoul Romeva: Guantanamo, mikä suhde Euroopalla on tähän? Se on yksi nykyhistorian suurimmista häpeäpilkuista. Olette ollut yksi henkilö sen takana, olitte silloin Portugalin pääministeri, myös komission puheenjohtajana olette ollut passiivinen. USA on itse tunnustanut, että Guantanamo oli mahdollinen vain EU:n tuella.

Judith Sargentini: Vaadimme hyvin paljon tulevien jäsenvaltioiden ihmisoikeuksilta. Entä nykyiset jäsenmaat? Esimerkiksi jäsenmaa, jonka tiedotusvälineet ovat pääministerin vallassa, Italia, miten se voi olla hyväksyttävää jäsenmaalle mutta ei hakijamaalle?

Eva Joly: Kehitysmaat ovat rahoituskriisin ensimmäisiä uhreja, ja myös ilmastokriisin. Komissionne on tehnyt muun muassa AKT (Afrikka, Karibia ja Tyyni meri) –valtioiden kanssa kauppasopimuksia, joilla on dramaattisia vaikutuksia, kuinka aiotte toimia kehitysmaiden auttamiseksi ilmasto- ja muiden kriisien edessä.

Barroso: Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys, olen niihin hyvin sitoutunut. Huolimatta myös parlamentin suunnasta tulevasta painostuksesta olen tehnyt ehdotuksen syrjinnän vastaisesta direktiivistä, joka kattaa kaikki syrjinnän muodot. Tällä kaudella olen luonut perusoikeus- ja syrjimättömyysryhmän. Liberaaliryhmälle jo kerroin, että suunnitelmani on perustaa ihmisoikeuksiin ja syrjinnän vastustamiseen keskittyvä komissaari eli erottaa nämä asiat sisäisestä turvallisuudesta. Mitä tulee kauppasopimuksiin, jos vaatisimme kaikilta täydellisiä ihmisoikeuksia, kansainvälinen kauppa pitäisi lopettaa. En ole Moskovassa kovinkaan suosittu, koska aina kysyn Putinilta Politkovskajan murhasta, kysyn miten on mahdollista että murhaajaa ei löydetä maassa joss
a on niin tehokas tiedustelujärjestelmä. Guantanamo, pyysin Bushia lopettamaan sen. Olen kysynyt japanilaisilta, miksi he haluavat palauttaa kuolemantuomion. Olen sitoutunut ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin. Monet teistä ihailevat Obamaa, niin minäkin. G20 kokouksessa Obama sanoi, että hänen isänsä oli Keniasta. Kun hän tuli USA:an opiskelemaan, Kenia oli samalla kehitystasolla kuin Etelä-Korea. Kaikki Afrikan ongelmat eivät aiheudu sen ulkopuolelta. Minun sitoumukseni on vähentää köyhyyttä Afrikassa, meillä on siitä iso moraalinen vastuu.

Dany: Kiitos, että tulitte keskustelemaan kanssamme, se ei ehkä ollut yhtä helppoa kuin EPP:ssä (naurua), kiitän teitä siitä että kunnioititte demokratiaa. Yksi kysymys vielä: Olisiko ajateltavissa että olette erehtynyt Irakin suhteen?

Barroso: Tämä tapahtui ennen kuin minusta tuli komission puheenjohtaja. Silloin muun muassa työväenpuolueen johtama brittihallitus ja Espanjan hallitus pyysivät meitä mukaan. Sanoin, että vastustan sotaa, mutta diktaattori Saddam Husseinin suhteen emme voi olla puolueettomia. Se oli vaikea päätös, jonka tein Portugalin parlamentin enemmistön tuella. Tuolloisen tiedon mukaan, johon uskoin, Irakissa oli joukkotuhoaseita. En koskaan aikonut lähettää joukkoja Irakiin ennen kuin YK yritti ratkaista tilannetta. Hyvin huolellisesti yritin noudattaa kansainvälistä oikeutta. Se oli ehkä urani vaikein päätös, olin hyvin kahden vaiheilla. Uskoin silloin, että parasta on tukea liittolaisiani mutta olla puuttumatta sotilaallisesti tilanteeseen. Jotkut maat, jotka olivat jopa lähempänä USAa kuin me, eivät olleet vakuuttuneita USAn antamien tietojen paikkansapitävyydestä, me uskoimme siihen. Itä-Timorin aikaankin mielipiteet olivat jakautuneet. Ajattelimme Portugalin etua. Taidan olla vielä liian nuori kirjoittamaan elämäkertani, mutta ehkä myöhemmin voin paljastaa yksityiskohtia.

Barroson kuulustelun video