”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Aika kuivakka orgasmi

Eräs kollegani on viime päivinä saanut blogosfäärissä ja facebookissa mainetta kertomalla, että vihreiden meppien puheenvuorot Fukushiman ydinvoimaonnettomuuden jälkeen ovat olleet pitkitettyä orgasmia.

Jos joku haluaa tietää, miltä se ”orgasmi” oikeasti näytti, tässäpä vastaus.

Kun EU-parlamentti keskusteli 6.4.11 siitä, mitä oppia Fukushiman onnettomuudesta pitää ottaa Euroopassa, vihreän ryhmän puolesta puhui kaksi meppiä, ryhmän puheenjohtaja Rebecca Harms ja Claude Turmes, joka on on vihreiden ryhmän vetäjä teollisuus- ja energiavaliokunnassa.

Alla linkki parlamentin pöytäkirjaan, josta puheenvuorot löytyvät. Suomensin puheenvuorot, koska pöytäkirjasta ei ole vielä valmistunut virallista suomennosta. Minun epävirallisten suomennosteni alta löytyvät puheenvuorojen saksankieliset alkutekstit.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110406+ITEM-011+DOC+XML+V0//FI&language=FI

Rebecca Harms:
Herra puhemies, herra Oettinger, tehän tiedätte jo, että en luota teidän stressitesteihinne. Haluan sanoa teille ihan lyhyesti, miksi uskon, ettei ole hyvä jättää testikriteerien määrittelyä ja tulosten arviointia niiden kansallisten viranomaisten ja valvontaelimien käsiin, jotka tähän mennessä ovat olleet yksin vastuussa Euroopan unionissa olevien ydinlaitosten valvonnasta ja testaamisesta.

Kyse on ihan samoista pappenheimiläisistä, jotka vakuuttavat toisilleen, että heidän ydinlaitoksensa ovat olleet, ovat ja tulevat olemaan turvallisia. Vai uskotteko tosissanne, että nämä kansalliset valvontaviranomaiset yhtäkkiä päättyisivät siihen, että ovat tähän asti tehneet huonoa työtä ja olleet liian lepsuja? Minä en usko tätä, herra Oettinger, ja te ette ole vielä kertonut minulle, miten aiotte saada näistä valvontaelimistä yhtäkkiä riippumattomia.

Stressitestien vapaaehtoisuus vain lisää sitä, että emme voi ottaa niitä niin vakavasti kuin oikeasti haluaisimme ja meidän tulisi. Mutta te voitte saada sen aikaan, te kykenette takaamaan, että riippumattomat asiantuntijat pääsevät tietoihin käsiksi. Te kykenette takaamaan, että kaikki testataan oikeasti eikä pelkästään pyöritetä papereita niiden kesken, joita mielestäni ihan oikeutetusti kutsutaan vanhojen pappenheimiläisten systeemiksi, sillä kyseiset tahot ovat kaikki vuosikymmenien takaa toistensa tuttavia ja kavereita ja ovat aina suvainneet korkeita riskejä.

Haluaisin sanoa teille, että me vihreät odotamme, että järjestätte sellaiset stressitestit, joista saadaan selville, mitä laitoksia ei enää todellakaan voida enää hyväksyä, ja mitkä laitokset irrotetaan verkosta ensimmäisinä. Me katsomme, että stressitestien, jotta niillä olisi vakavasti otettava merkitys Euroopassa, tulisi luoda perusta (ydinvoiman) alasajo-ohjelmalle, joka alkaa nyt ja – jos Euroopan kannalta menee hyvin – voidaan saada päätökseen vuoden 2025 aikoihin.

Haluaisin vielä pyytää teiltä yhtä konkreettista asiaa, herra Oettinger: Te olette viime päivinä antanut monia haastatteluja ja olette esimerkiksi Saksassa julistanut, että tietäisitte jo, mitkä ydinvoimalaitokset eivät pärjää näissä stressitesteissä eli joistakin olette jopa varma. Kertokaa nimet! Jos on kyse esimerkiksi Fessenheimista, joka ei, kuten ranskalaiset sanovat ole ”asiaankuuluvasti suojattu” sen enempää tulvien kuin maanjäristystenkään varalta, niin kertokaapa nämä riskikandidaatit nimeltä! Se herättäisi luottamusta politiikkaa kohtaan.

Claude Turmes:
Herra puhemies, herra komissaari, hyvät kollegat! Japanin dramaattiset tapahtumat osoittavat meille, että ainoa ehdottoman turvallinen ydinvoimala on ydinvoimala, jota ei koskaan ole rakennettu tai joka on suljettu. Vain tämä on ehdottoman varmaa. Mikään muu (varmuus) ei Japanin jälkeen enää ole totta. Euroopan kansalaiset tietävät sen ja haluavat siksi meidän päättäväisen vastauksemme. Ja tämä vastaus voi olla vain, että Euroopan rakentamisvisiomme on sataprosenttisen uusiutuva Eurooppa.

Yhdistämällä energiatehokkuuden rakennuksissa, liikenteessä, teollisuudessa ja sähköntuotannossa uusiutuvan energian laajaan moninaisuuteen sekä käyttämällä siirtymäkauden apuna maakaasua tämä visio voidaan toteuttaa asteittain. Herra komissaari, te olette parhaillaan työstämässä energiatiekarttaa vuoteen 2050. Kysymme teiltä: Oletteko valmis tekemään kanssamme työtä tällaisen vision pohjalta? Oletteko vakuuttunut siitä, että tätä energia 2050 tiekarttaa pitää käyttää keskustelemiseen toisenlaisesta energiatulevaisuudesta myös Euroopan kansalaisten eikä vain hyvin informoitujen piirien kanssa?

Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Herr Oettinger, Sie wissen ja bereits, dass ich Ihren Stresstests misstraue. Ich will Ihnen ganz kurz sagen, warum. Ich glaube, dass es nicht gut ist, dass die Definition der Kriterien des Prüfkonzepts und der Bewertung der Ergebnisse in die Hand der nationalen Behörden und der Aufsichtsstellen gelegt werden, die bisher alleine für Aufsicht und Prüfung der Atomanlagen in der Europäischen Union zuständig waren.

Es werden samt und sonders die bekannten Pappenheimer sein, die sich gegenseitig bescheinigen, dass ihre Atomanlagen sicher waren, sicher sind und sicher sein werden. Oder glauben Sie im Ernst, dass die nationalen Aufsichtsbehörden jetzt plötzlich zu dem Ergebnis kommen werden, dass sie bisher schlechte Arbeit gemacht haben und zu tolerant waren? Ich glaube das nicht, Herr Oettinger, und Sie haben mir auch noch nicht gesagt, wie Sie gewährleisten wollen, dass jetzt plötzlich Unabhängigkeit in diesem ganzen Aufsichtswesen Einkehr hält.

Die Freiwilligkeit der Stresstests ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir sie nicht so ernst nehmen können, wie wir eigentlich wollen und müssten. Aber Sie können nachliefern, Sie können garantieren, dass unabhängige Experten Zugang haben. Sie können garantieren, dass tatsächlich alles überprüft wird und nicht nur Papierstudien stattfinden unter dem, was ich meiner Meinung nach zu Recht bereits als System der alten Pappenheimer bezeichnet habe, denn die Betreffenden sind alle seit Jahrzehnten miteinander bekannt und befreundet und haben immer höchste Risiken toleriert.

Ich möchte Ihnen sagen, dass wir Grünen erwarten, dass die Stresstests so angelegt werden, dass dabei rauskommt, welche Anlagen wirklich nicht mehr zu tolerieren sind und welche Anlagen zuerst vom Netz gehen. Wir sehen die Stresstests, wenn sie ernsthaft zu einer Zäsur in Europa beitragen sollen, als die Grundlage für einen Ausstiegsfahrplan, der jetzt beginnt und – wenn es gut läuft für Europa – etwa im Jahr 2025 auch beendet sein kann.

Ich möchte Sie noch um eine Sache ganz konkret bitten, Herr Oettinger: Sie haben in den letzten Tagen viele Interviews gegeben und haben z.B. in Deutschland erklärt, Sie wüssten jetzt schon, welche Atomkraftwerke diese Stresstests nicht überstehen bzw. bei einigen seien Sie sogar sicher. Nennen Sie die beim Namen! Wenn es z.B. um Fessenheim geht, ein Kraftwerk, das weder gegen Hochwasser noch gegen Erdbeben, wie die französische Aufsicht sagt, „angemessen geschützt ist“, dann nennen Sie diese Risikokandidaten endlich beim Namen! Das würde Vertrauen in Ihre Politik wecken.
(Beifall)
 
Claude Turmes (Verts/ALE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die dramatischen Ereignisse in Japan zeigen uns, dass das einzige absolut sichere Atomkraftwerk das Atomkraftwerk ist, das nie gebaut wurde oder das abgeschaltet wird. Das ist das einzige absolut sichere. Alles andere ist seit Japan nicht mehr wahr. Die Bürger in Europa wissen das, und deshalb wollen sie von uns eine starke Antwort. Und diese Antwort kann nur sein, dass wir in der Vision Europa aufbauen als ein zu hundert Prozent erneuerbares Europa.

Durch die Kombination von Energieeffizienz in Häusern, beim Transport, in der Industrie und beim Strom zusammen mit einer großen und breiten Vielfalt von erneuerbaren Energien und der Nutzung von Erdgas als Übergang kann diese Vision schrittweise umgesetzt werden. Herr Kommissar, Sie sind zur Zeit dabei, eine Energie-Roadmap 2050 auszuarbeiten. Unsere Frage an Sie lautet: Sind Sie bereit, mit uns zusammen an einer solchen Vision zu arbeiten? Sind Sie auch der Überzeugung, dass diese Energie-Roadmap 2050 genutzt werden sollte, um nicht nur mit informierten Kreisen, sondern auch mit den Bürgern in Europa über eine andere Energiezukunft in Europa zu diskutieren?