Maatalouspolitiikan hallinnoinnista, valvonnasta ja seuraamisesta koskevasta mietinnästä äänestettiin 13.3.2013
 
Muutosehdotus 181
 
Poistetaan kohta hiilirikkaiden eli turvemaiden raivauskiellosta:
 
Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien maiden suojelu mukaan luettuna ensimmäistä kyntöä koskeva kielto
 
Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo
 
Vastaan: Pietikäinen, Cronberg, Hassi
 
Poissa: Manner
 
Hyväksytty äänin 362-283
 
 
Katso 13.3. nimenhuutoäänestysten pöytäkirja s.403-404 :
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130313%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI&language=FI