“Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Thailand: the case of Andy Hall

Kirjallinen kysymys komissiolle
16.4.2013
Barbara Lochbihler (Greens/EFA) & Satu Hassi (Greens/EFA)

The EU has recently concluded a partnership and cooperation agreement with Thailand and is currently negotiating an EU-Thailand free trade agreement.

While these negotiations have been underway, serious violations of fundamental human and labour rights have been reported in Thailand’s key export industries, such as shrimp, tuna and pineapple processing.

Thai officials’ responses to such well-documented misdoings have been inadequate. In fact, the legitimate activities and freedom of expression of the human rights defenders who have brought these violations to light are in many ways restricted by Thai legislation and the policies applied by public officials.

A case in point is a recent report by Finnwatch, a Finnish non-profit research organisation, which provides well-documented worker testimonies pointing to the use of forced labour and practices which may amount to human trafficking by a Thai company with strong ties to the European market. The migration and human rights expert who conducted the research, a British citizen named Andy Hall, has now been sued by the company for defamation and may face several years’ imprisonment.

In the context of the ongoing bilateral negotiations, what does the EU plan to do to improve the human rights situation in Thailand’s export industries and to encourage Thailand to protect the freedom of expression of human rights defenders?
 

E-003535/2013
Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin komission puolesta antama vastaus
29.5.2013

EU on tietoinen siitä, että Thaimaan tuomioistuimet käsittelevät Andy Hallia vastaan nostettuja kanteita, jotka liittyvät hänen Finnwatchille tekemään työhönsä. EU seuraa asiaa tiiviisti, on tehnyt niin alusta lähtien ja tekee niin vastakin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. EU:n edustusto Thaimaassa osallistui ensimmäiseen oikeudenistuntoon huhtikuussa 2013 ja osallistuu niihin myös jatkossa.

Yleisemmin voidaan todeta, että EU työskentelee määrätietoisesti sananvapauden puolesta Thaimaassa ja järjesti asiasta laajan seminaarin Bangkokissa tammikuun lopussa 2013.

EU pitää hyvin tärkeänä sitä, että Thaimaan kanssa hiljattain käynnistettyihin neuvotteluihin vapaakauppasopimuksesta sisällytetään kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia määräyksiä. Työelämän perusnormien tehokkaan täytäntöönpanon edistäminen muodostaa osan tästä tavoitteesta. Kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat vapaakauppasopimuksen määräykset voisivat lisäksi tarjota puitteet aihetta koskevalle keskustelulle, jota käytäisiin myös alan sidosryhmien kanssa.

Finnwatchin tutkimukseen liittyen haluamme kiinnittää arvoisien parlamentinjäsenien huomion vastaukseen, jonka kauppapolitiikasta vastaava komissaari on antanut jo aiemmin komission puolesta kysymykseen E-000618/2013 (http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/parliamentary-questions.html?tabType=wq#sidesForm).