”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ympäristövaliokunnassa päästökauppaa ja ilmastopakettia

Päivän kotimaisiin uutisiin kuuluu, että Piia-Noora Kauppi on nimetty Suomessa Finanssialan keskusliiton johtajaksi. Hän lähtee europarlamentista vuodenvaihteessa.

Onnea Piia-Nooralle! Kohta kolmen pienen lapsen äidille varmaan paljon mukavampi tehtävä kuin meppiys.

Mutta toisaalta nimitys muistuttaa myös siitä, että päättäjien ja lobbarien välinen hajurako europarlamentissa on aivan olematon. Toukokuussa 2005 Wall Street Journal arvosteli Kauppia siitä, että hän oli tehnyt EU:n rahanpesudirektiivin muutosehdotuksia, jotka oli suoraan kopioitu pankkien lobbausjärjestöltä. Kauppi johti meppien keskusteluryhmää, joka oli läheisessä yhteydessä pankkialan lobbareihin. Wall Street Journalin artikkelin otsikko oli: ”Legislators with close ties to industry water down money-laundering rules”, eli pankkeisin läheisesti sidoksissa olevat lainsäätäjät vesittävät rahanpesusääntöjä. Wall Street Journal sanoo, että lobbauksen säännöt USA:ssa ovat niin paljon tiukemmat kuin EU:ssa, että vastaavalla tavalla ei siellä voisi toimia.

Minusta Suomen vaalirahoituskeskustelussa pitäisikin ottaa esille myös lainsäätäjiin kohdistuva lobbaus. Piia-Noora siirtyy nyt siis lobbarien puolelle. Takuulla hän tulee olemaan siinä tehtävässä pätevä.

Ympäristövaliokunnassa oli koko aamupäivän kestävä keskustelu päästökaupan uudistuksesta, jonka on määrä astua voimaan vuonna 2013 ja päästövähennyksistä niillä sektoreilla, jotka eivät kuulu päästökauppaan. Jälkimmäisen raportööri olen minä.

Päästökaupan raportööri Avril Doyle korosti, että ilmastonsuojelun avain ovat kansainväliset neuvottelut, myös EU:n lainsäädäntö tulee tehdä sellaiseksi että se tukee kansainvälisen sopimuksen saavuttamista ”Kioto kakkosesta”. Sosialistiryhmän varjoraportööri Linda McAvan sanoi, että EU:n päästökauppaa kopioidaan jo muun muassa Japanissa, Australiassa ja USA:ssa. Hän arvosteli sitä, että energiavaltaisten teollisuudenalojen lobbaus keskittyy siihen, että ne luokitellaan ”hiilivuodolle alttiiksi” aloiksi jos kansainvälistä sopimusta ei synny. Firmojenkin kannalta olisi tärkeintä keskittyä edistämään kansainvälisiä neuvotteluja. Liberaalien Chris Davies muisteli sitä, kun nykyisestä päästökauppadirektiivistä keskusteltiin. Silloin monet sanoivat, että on moraalitonta käydä kauppaa saasteilla. Tästä on päästy tosi pitkälle eteenpäin. Monet keskustelijat tukivat sitä, että EU:n jäsenmaiden saamat tulot hiilidioksidin päästöoikeuksien huutokaupasta pitää korvamerkitä ilmastotarkoituksiin. Vihreiden Caroline Lucas huomautti, että raskaiden ajoneuvojen kohdalla vastaavasta menettelystä on jo ennakkotapaus. Komission edustajat totesivat, että jos ilmastopaketti hyväksytään EU:ssa, se on kansainvälisesti voimakas signaali, joka rohkaisee muita maita vastaaviin ponnistuksiin.

Heti ympäristövaliokunnan jälkeen oli vihreän ryhmän oma asiantuntijakuuleminen hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista (CCS, carbon capture and storage). Kuulimme näkemyksiä laidasta laitaan, mutta useimmat puhujat katsoivat, että hiilidioksidin talteenotto on ihan mahdollista ja että se on välttämätön osanen siinä toimenpidepaletissa, jolla ilmastonmuutos pannaan aisoihin.

Ekonomisti Anders Hansson Ruotsista muistutti, että kivihiilikin voi loppua noin 70 vuodessa, jos sen kulutus jatkuvasti kasvaa, vaikka kivihiili onkin nyt runsain fossiilinen energiavara. Kiinassahan kivihiilen poltto on kasvanut häkellyttävää vauhtia koko 2000-luvun ajan.

Geologi Yousif Kharaka USA:sta kertoi USA:ssa tehdyistä tutkimuksista. Sikäläisessä Frio-koelaitoksessa ilmeni, että on aika suoraviivaista seurata ja mitata hiilidioksidin käyttäytymistä maaperässä ja sen liikkeitä. Hän varoitti uskomasta väitteisiin, että sen jälkeen kun hiilidioksidipotero on suljettu, kaasu varmasti pysyisi aloillaan. Hänen mukaansa mittauksia, joilla havaitaan mahdolliset vuodot, tarvitaan paljon yli 100 vuoden ajan. Vaaroihin kuuluu muun muassa pohjaveden saastuminen ja se, että hiilidioksidi panee liikkeelle maaperässä olevia terveydelle vaarallisia orgaanisia yhdisteitä.

Emily Rochon Greenpeacesta oli ainoa, joka kokonaan vastusti hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, sillä perusteella, että oikeasti kivihiiltä ei tulevaisuudessa tarvita, Greenpeace on osoittanut ”energiavallankumous”-skenaariollaan, että voimme selviytyä päästövähennystavoitteista uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla.

Rochon esitti ehkä tilaisuuden mielenkiintoisimman pointin. Hän sanoi, että noin viikko sitten julkaistu IEA:n (Maailman energiajärjestö) uusi tulevaisuusskenaario itse asiassa muistuttaa kovasti Greenpeacen skenaariota. IEA on muuttanut rajusti tulevaisuusvisiotaan verrattuna vasta 18 kk ikäiseen World Energy Outlook-julkaisuun. Uudessa skenaariossa 80 % tarvittavista päästövähennyksistä saadaan aikaan “vihrein” keinoin eli energiatehokkuutta parantamalla ja uusiutuvalla energialla, 6-9 % ydinvoimalla ja loput hiilidioksidin talteenotolla.

Tämä on mielenkiintoista siksikin, että se 18 kk sitten ilmestynyt IEA:n World Energy Outlook sai Suomessa aika paljon julkisuutta siksi, että ydinvoimalla oli siinä isohko rooli. Nyt kun IEA päivittää näkemyksiään siihen suuntaan, että vihreiden kauan ajamat energiatehokkuus ja uusiutuva energia ovatkin ylivoimaisesti tärkeimmät, Suomessa asiasta ei ole paljonkaan hiiskuttu. Tai jos on, niin minä en ole sitä huomannut.

Paikalla oleva IEA:n edustaja vahvisti linjan muutoksen. Hän sanoi, että yksi keskeinen syy siihen, että IEA:n näkemykset siitä, mikä tulevaisuudessa on realistista, ovat muuttuneet niin kovasti, on Kiinassa tapahtunut suuri muutos. Kivihiilen polton ohella Kiinassa on nimittäin kasvanut rajusti myös uusiutuvan energian käyttö, samoin valmius hiilidioksidin talteenottoon. Yousif Kharaka ennusti, että Kiina tulee vielä yllättämään meidät kaikki.

Joku totesi, että USA:n molemmat presidenttiehdokkaat tukevat hiilidioksidin talteenottoa, USA:ssa ei näköjään voi päästä presidentiksi jos vastustaa kivihiiltä. Kharaka tokaisi että tämä on totta ja johtuu siitä, että USA on kivihiilen Saudi-Arabia.

Muita uutisia:

Parlamentin liikennevaliokunta hyväksyi eilen EU:n ministerineuvoston kanssa sovitun päätöksen siitä, että lentoyhtiöiden tulee lentoja mainostaessaan ilmoittaa koko hinta, kaikkine veroineen ja lisämaksuineen. Ns. halpalentoyhtiöthän hämäävät ilmoittamalla hintoja, joista puuttuu lisämaksu jos toinenkin.

Transport & Environment -järjestö uutisoi, että tässä kuussa EU:n tuontiöljylasku on ylittänyt miljardi euroa päivässä. 40 % tästä öljystä palaa henkilöautojen moottoreissa.

Smart 2020-raportti, joka kartoittaa tietotekniikan mahdollisuuksia päästöjen vähentämisessä, väittää että vuoteen 2020 mennessä pelkän älytekniikan avulla päästöjä maailmassa voitaisiin vähentää 15 %. Nämä mahdollisuudet liittyvät paljolti energian säästöön älykkäämpien ratkaisujen avulla, esimerkiksi rakennuksissa, sähköverkossa, teollisuuden moottoreissa, logistiikassa.

EU:n uusi terveyskomissaari suunnittelee lipsua nykyisen lainsäädännön määräämästä nollatoleranssista sellaisille geneettisesti muunnelluille organismeille, joita ei ole EU:ssa hyväksytty elintarvikekäyttöön. Nykylainsäädäntöhän sanoo, että jos luvan saanutta GMO:a on alle 0,9 %, tuotetta ei tarvitse merkitä GMO-merkillä. Tämän esiintymisen tulee kuitenkin olla satunnaista ja sellaista, jota ei teknisesti voi välttää eli periaatteessa pitää pyrkiä siihen että saastumisen taso on nolla. Sellaisia GMO:ja, joita ei ole hyväksytty, ei saa olla lainkaan. Maatalous- ja elintarviketeollisuuslobbarit väittävät nollatoleranssia liian kalliiksi. Kallis se on t
erveysriskikin ihmisille, sanon minä. Brasilia ja Argentiina, jotka ovat eläinrehuna käytettävän soijan suurimmat tuojamaat, sanovat että niiden takia tällaista muutosta ei tarvitse tehdä, ne voivat tuottaa sitä mitä asiakkaat haluavat.