”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ympäristövaikutusarvion tekijän puolueettomuus varmistettava

Satuh puhe täysistunnossa ympäristövaikutusarviodirektiivistä
Tämä ehdotus on tervetullut edistysaskel, sinä on erityisesti kaksi tärkeää hyvää uudistusta.
Ensinnäkin ympäristövaikutusarvio ulotetaan koskemaan myös liuskekaasun tuotannossa käytettävää hydraulista särötystä eli frakkausta. Tämä on todella tarpeen. Liuskekaasun tuotannossa on kyse valtavista maa-alueista ja vakavista riskeistä muun muassa pohjavedelle, ja myös käytettävien kemikaalien määrät ovat valtavia. Monissa maissa paikalliset kansalaiset vastustavat voimakkaasti liuskekaasun tuotantosuunnitelmia.
Toiseksi ympäristövaikutusarvion tekijöiden pätevyys- ja riippumattomuusvaatimuksia täsmennetään. Tämäkin on erittäin tarpeellista. Omassakin maassani on lukuisia hankkeita, joissa paikalliset ihmiset epäilevät ympäristöarvion tekijöiden riippumattomattomuutta ja puolueettomuutta. Erityisesti turpeen nostosta ja kaivoshankkeista olen saanut paljon tällaisia viestejä.
On siis erittäin paikallaan säätää tarkemmat vaatimukset ympäristövaikutusarvion tekijöiden pätevyydestä ja riippumattomuudesta. Ilman sitä ei voida luottaa tuloksiin.