”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vihreiden kansanedustajat: metsien kesähakkuut uhka lintujen pesinnälle ja puustolle

Joukko vihreiden kansanedustajia jätti ministerille kirjallisen kysymyksen, selvittääkseen aikooko hallitus ryhtyä toimiin kesällä lintujen pesimäaikana tapahtuvien hakkuiden kieltämiseksi. EU-komissio on todennut pitävänsä Suomessa omaksuttua kesähakkuiden sallimista EU-oikeuden vastaisina.
– Suomessa ajoitetaan vuosittain mittava määrä hakkuita kesäkuukausiin, vaikka se rikkoo EU:n lintudirektiiviä, häiritsee useiden lintulajien pesintärauha sekä heikentää jo entuudestaan uhanalaisia lintupopulaatioita, Halmeenpää sanoo.
– Kesähakkuut ovat yleistyneet 1960-luvulta alkaen ja niitä tehdään touko-lokakuussa, lintujen pesimäaikaan, vaikka luonnonsuojelulaki kieltää lintujen pesien häiritsemisen erityisesti lisääntymisaikana. Tutkimusten mukaan hakkuissa tuhoutuu vuosittain kymmeniä tuhansia pesiä, Hassi kritisoi.
– Suomen luonnonsuojelulakia on kuitenkin tähän saakka tulkittu siten, ettei lintujen poikasten tuhoutuminen metsähakkuissa ole tahallista. Lienee kuitenkin selvää mitä lintujen pesille ja niissä oleville poikasille hakkuiden aikana tapahtuu. Tuhoutuneiden pesien lisäksi kesähakkuut häiritsevät myös lähialueiden lintujen pesintää, Halmeenpää lisää.
Kansanedustujat kysyvät myös onko hallitus huomioinut metsäpolitiikassaan kesähakkuiden levittämän juurikääpäsienen aiheuttamat mittavat vahingot. Hakkuiden levittämät juurikääpäsienet tappavat mäntyjä ja lahottavat kuusikoita Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan noin 50 miljoonan euron edestä vuodessa.
Lue kirjallinen kysymys kokonaan täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_592+2018.aspx