”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vihreiden Hassi, Halmeenpää ja Mikkonen: Terrafamen kaivoksen purkuputken päästöt tutkittava 

TIEDOTE 1.6.2016
Vihreiden kansanedustajat Satu Hassi, Hanna Halmeenpää ja Krista Mikkonen ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutuksista Nuasjärveen.
Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin toukokuun lopulla tekemien mittausten mukaan Nuasjärveen lasketut Terrafamen kaivoksen päästövedet ovat kertymässä järven syvänteisiin, koska ne ovat järvivettä raskaampia sisältämiensä metallisuolojen vuoksi.
”Tulokset viittaavat siihen, että Nuasjärven purkuputki saattaa olla aiheuttamassa veden pysyvää kerrostumista ja hapettomia pohja-alueita, mikä tarkoittaisi, että lupaehtoja on rikottu”, kertoo Krista Mikkonen.
Purkuputkelle annetun luvan mukaan toiminnasta ei saa aiheutua pysyvää kerrostumista tai hapettomia alueita.
”Nuasjärven purkuputki tulee kuormittamaan järveä vielä vuosia, vaikka nyt suunniteltu kaivoksen alasajo toteutuisikin. Kaivoksen vesiasiat on saatava kuntoon”, vaatii Hanna Halmeenpää.
”Olemme kysyneet ministeriltä, aikooko hän ohjeistaa Kainuun ELY-keskusta tutkimaan Nuasjärven tilanteen tehtyjen havaintojen pohjalta ja ryhtymään toimiin, jos havaitaan, että lupaehtoja on rikottu”, summaa Satu Hassi.
Kysymys luettavissa kokonaan: https://www.satuhassi.fi/2016/kirjallinen-kysymys-terrafamen-putken-ymparistovaikutuksista/
Lisätietoja:
Satu Hassi, satu.hassi@eduskunta.fi, p. 050 574 2394 (avustaja Riikka Yliluoma)
Hanna Halmeenpää, hanna.halmeenpaa@eduskunta.fi
Krista Mikkonen, krista.mikkonen@eduskunta.fi