”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vihreät kansanedustajat vastustavat sikojen ulkotarhauksen kieltämistä

 
Vihreiden kansanedustajat Satu Hassi, Hanna Halmeenpää, Johanna Karimäki ja Krista Mikkonen ovat jättäneet ministerille kirjallisen kysymyksen, koska ovat huolissaan hallituksen aikeista säätää asetus, joka kieltäisi sikojen hyvinvointia parantavan ja lajityypillisen käyttäytymisen harjoittamisen kannalta välttämättömän ulkotarhauksen lähes kokonaan.
Ulkotarhaamisen kieltämistä on perusteltu sikaruton (ASF) leviämisuhalla. Asetusluonnoksen mukaan sikoja, joita varten ei ole sisätiloja, voisi kuitenkin edelleen tarhata ulkona. Tämä koskee lähinnä ulkona tarhattavia villi- ja villasikoja. Tällöin tarhoissa pitää olla kaksi sisäkkäistä aitausta tai vaihtoehtoisesti yksi aita, joka on varmistettu molemmilta puolilta sähkölangoin. Aitauksien vahvistamisella voidaan pienentää tartuntariskiä. Parempien suoja-aitojen rakentamista voitaisiin myös tukea avustuksin.
Allekirjoittaneet kansaedustajat esittävät asetusmuutoksen korjaamista siten, että ulkotarhaaminen olisi jatkossakin mahdollista kaikilla tiloilla, jotka täyttävät asetusluonnoksen mukaiset ulkotarhauksen turvallisuusvaatimukset. Toisin sanoen ulkotarhauksen vaatimukset olisivat ”tavallisille” sioille samat kuin villi- tai villasioille.
– Sikojen hyvinvointiin ja lihan laatuun merkittävästi vaikuttava ja sikatiloilla parhaillaan yleistyvä sikojen vapaa ulkoilumahdollisuus on tärkeää. Ulkotarhauksen on todettu vähentävän esimerkiksi sikojen käytöshäiriöitä ja aggressiivisuutta, kansanedustaja Halmeenpää sanoo.
– Sioille ulkotarhaaminen on merkittävä hyvinvointitekijä. Tuotantoeläinten hyvinvointi ei tarkoita ainoastaan sitä, että eläin on ravittu eikä sillä ole sairauksia. Hyvinvointiin kuuluu olennaisesti se, että eläin voi harjoittaa lajilleen tyypillistä käyttäytymistä. Sikojen kohdalla se tarkoittaa muun muassa raittiissa ilmassa ulkoilua ja maan tonkimista, kansanedustaja Karimäki kertoo.
– Suunnitteilla oleva sikojen kielto hankaloittaisi sikojen hyvinvoinnin lisäksi ulkotarhaukseen investoineiden yritysten elinkeinotoimintaa. Maatalousyrittäjät, jotka ovat tiloillaan panostaneet sikojen hyvinvointiin sekä samalla lihan laatuun ja makuun, ovat vaarassa menettää tärkeän kilpailuvalttinsa, kansanedustaja Hassi sanoo.
– Ulkotarhaamisen kieltäminen olisi myös hukattu mahdollisuus kotieläintalouden ja ruokakulttuurin kehittämisen kannalta. Samalla suljettaisiin portti esimerkiksi suurilta Euroopan ja varsinkin Britannian eettisen lihan markkinoilta, kansanedustaja Mikkonen toteaa.
Lue kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan täältä:
http://www.hannahalmeenpaa.fi/kirjallinen-kysymys-sikojen-ulkotarhauksen-kieltaminen/
Tiedote 1.6.2017
Julkaisuvapaa heti