”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vihreät kansanedustajat kysyivät rahankeräyslupien ruuhkautumisesta

Yksitoista vihreiden kansanedustajaa jätti torstaina 14.4.2016 kirjallisen kysymyksen rahankeräyslupien käsittelyn pahasta ruuhkautumisesta. Poliisin internet-sivujen mukaan hakemusten käsittelyaika poliisihallituksen arpajaishallinnossa on keskimäärin jopa 5–6 kuukautta. Aloitteen allekirjoittivat entiset kehitysministerit Satu Hassi ja Pekka Haavisto. Lisäksi mukana olivat Hanna Halmeenpää, Heli Järvinen, Emma Kari, Johanna Karimäki, Krista Mikkonen, Ville Niinistö, Olli-Poika Parviainen, Antero Vartia ja Ozan Yanar.
Kansanedustajien mukaan lupakäsittelyn ruuhkautuminen vaikeuttaa kansalaisjärjestöjen ponnisteluja varojen keräämiseksi esimerkiksi kehitysyhteistyöhön.
”Kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen valtionavusta on leikattu 43 prosenttia, ja nyt hallitus edellyttää aikaisempaa korkeampaa omarahoitusta. Rahankeräyslupien ruuhkautuminen samaan aikaan hankaloittaa vaatimusten täyttämistä täysin kohtuuttomasti”, huomauttaa Hassi.
”Rahoituksen katkeaminen saattaisi järjestöt erittäin vaikeaan tilanteeseen ja pakottaisi leikkaamaan toimintaa vielä nykyistäkin radikaalimmin. Entistäkin useampi hyvin toimiva ja tuloksekas projekti jouduttaisiin lopettamaan”, toteaa Haavisto.
Kansanedustajat kysyvät, mitä hallitus aikoo tehdä rahankeräyslupien käsittelyaikojen lyhentämiseksi niin, että kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset eivät vaarannu.
Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan https://www.satuhassi.fi/2016/kirjallinen-kysymys-rahanker%C3%A4yslupien-k%C3%A4sittelyn-ruuhkautumisesta/.