”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Vastine: Laivojen rikkirajat suojelevat terveyttämme

Matti Viialainen  arvosteli  Itä- ja Länsi-Savo-lehdissä 16.6.  EU:n rikkidirektiiviä, jolla hänen mukaansa ollaan ajamassa suomalaista teollisuutta alas. 
 
Viialainen sivuutti kaksi perusasiaa. Ensinnäkin Itämeren uudet rikkirajat on päätetty Kansainvälisessä Merenkulkujärjestössä IMO:ssa. Toiseksi kysymys on ihmisten hengen ja terveyden suojelemisesta.
 
IMO päätti tiukennetuista rikkirajoista vuonna 2008. Matti Vanhasen hallitus hyväksyi päätöksen Suomen puolesta. Päästörajoitusalueille, joista Itämeri on yksi, tulee tiukennetut rajat vuonna 2015 ja muille merille joko 2020 tai 2025.
 
Suomessa näyttää monilta unohtuvan, ettei EU-päätöksellä voida löysentää eikä lykätä kansainvälisen laivaliikenteen ympäristönormeja, vastaavasti kuin esimerkiksi Tampere, Savonlinna tai Mikkeli ei voi päättää, että meidän pääkadullamme saa ajaa sataa, vaikka maan laki asettaa taajamien nopeusrajaksi 50 km/h.
 
Sen sijaan kaupunki voi paikallisesti päättää lakia alemman nopeusrajan. Vastaavasti EU-päätöksellä voidaan tiukentaa IMO:ssa sovittuja päästörajoja. Niin eteläisen Euroopan laivojen osalta myös tehtiin.
 
Olen ollut Euroopan parlamentissa laivojen rikkipäästörajoja koskevan direktiivin raportööri eli neuvottelujen vetäjä. Kaikki noissa neuvotteluissa läpi saadut IMO:n päätöstä täydentävät asiat ovat Suomelle eduksi. Eteläisen Euroopan merille tulevaa 0,5 prosentin rikkirajaa ei myöhennetä vuodesta 2020 vaikka IMO niin päättäisikin. Koko EU:ssa on mahdollista käyttää laivojen savukaasupesureita, mikä tulee halvemmaksi kuin siirtyminen puhtaampaan polttoaineeseen. Pesurien vaatimukset ovat yhtenäiset koko Euroopassa. 
 
Rikkipäästöjen puhdistaminen maksaa tietenkin. EU-komission arvion mukaan savukaasupesurit tulevat kuitenkin noin puolta edullisemmaksi kuin polttoaineen vaihtaminen.
 
Laivojen rikkipäästöjen suitsimisessa on kyse terveyshaittojen ja ennenaikaisten kuolemien vähentämisestä.Tanskalainen Centre for Energy, Environment and Health (CEEH) arvioi, että laivojen ilmansaasteet tappavat Euroopassa  tätä nykyä  ennenaikaisesti  50 000 ihmistä vuodessa.  EU-komission arvion mukaan terveyshyötyjen taloudellinen arvo on moninkertainen verrattuna päästöjen puhdistamisen kustannuksiin.
 
Ellei laivojen päästöjä vähennettäisi, rikkidioksidipäästöt laivoista EU:n merillä ylittäisivät pian kaikkien EU-maissa sijaitsevien tehtaiden ja voimalaitosten sekä maanteillämme liikkuvien ajoneuvojen yhteenlasketut päästöt. Ei liene reilua, jos päästöjä vähennettäisiin vain kuivalla maalla, mutta merellä jätettäisiin ympäristötekniikan mahdollisuudet käyttämättä.
 
Uuden ympäristötekniikan käyttöönotto tuo myös työtä ja kauppoja laivojen savukaasupesurien valmistajille, joista suomalainen Wärtsilä on yksi merkittävimpiä.

Satu Hassi
Euroopan parlamentin jäsen

Vastine on julkaistu Itä- ja Länsi-Savo-lehdissä 21.6.2012