”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Valmisruokapakkausten pantillinen kierrätysjärjestelmä

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 28.04.2009

Suomessa on yksi maailman parhaiten toimivista  pullojen ja juomatölkkien kierrätysjärjestelmistä. Panttijärjestelmiin kuuluvista pulloista ja tölkeistä palautui takaisin kauppoihin 94 prosenttia vuonna 2007. Parhaiten kiersivät uudelleentäytettävät lasi- ja muovipullot (97 %) ja alumiinitölkit (89 %). Alin palautumisaste, 82 prosenttia, oli kertatäytteisillä muovipulloilla. Pantillinen kierrätysjärjestelmä siis kannustaa kuluttajia ahkeraan kierrättämiseen.  Niistä metallisista juomatölkeistä, jotka on ostettu esimerkiksi Virosta tai Itämerellä kulkevista laivoista, palautetaan huomattavasti pienempi osa ja siksi esimerkiksi Ahvenanmaalla juomatölkit roskaavat ympäristöä merkittävästi.

Myös muiden elintarvikepakkauksien kierrättämiseksi tulisi perustaa vastaavanlainen pantillinen järjestelmä.  Teknisesti olisi mahdollista varustaa kaikki EU – alueella myytävät  pullot, juomatölkit ja  muoviset  valmisruokapakkaukset viivakoodein, joiden perusteella perittäisiin pantti tuotetta ostettaessa  ja maksettaisiin se takaisin kun kuluttaja palauttaisi pakkauksen kierrätyspisteeseen , vaikka palautuspiste olisi toisessa EU-maassa.  Tehokas  kierrätysjärjestelmä  ehkäisisi merkittävästi pakkausjätteen syntymistä ja tehostaisi raaka-aineiden käyttöä. 

Millaisiin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä EU:n laajuisen  pullojen, juomatölkkien ja sekä muovisten elintarvikepakkausten pantillisen kierrätysjärjestelmän perustamiseksi?

E-3429/09FI
Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
22.6.2009

Tavoitteet on asetettu EU:n tasolla pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa direktiivissä , mutta jäsenvaltioiden tehtävänä on toteuttaa toimenpiteet, joilla ne saavutetaan.

Tätä varten monet jäsenvaltiot ovat luoneet omia panttijärjestelmiään. Järjestelmien on kuitenkin täytettävä direktiivin 7 artiklassa asetetut keräysehdot, joihin kuuluu muun muassa kaupan esteiden ja kilpailun vääristymisen välttäminen.

Tämän perusteella komissio katsoo, että EU:n laajuisen pantillisen kierrätysjärjestelmän perustaminen ei ole toistaiseksi tarpeen.

Samalla komissio kannustaa jäsenvaltiota vaihtamaan keskenään asiaa koskevia tietoja ja parhaita toimintatapoja. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi esitellä ja vaihtaa menettelyjään direktiivin 21 artiklalla perustetussa komiteassa.