”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Työaikadirektiiviäänestys

Koko työpaikalla suoritettu päivystysaika on työaikaa (muutosehdotus 9vo): 576-122

PUOLESTA: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Korhola, Itälä, Pietikäinen, Lehtinen, Myller, Paasilinna, Hassi
VASTAAN: Kauppi, Vatanen

Enimmäistyöajan kiertomahdollisuuden eli opt-outin poistaminen (muutosehdotus 16) : 421-273

PUOLESTA: Hassi, Myller, Lehtinen, Pohjamo, Jäätteenmäki, Takkula, Virrankoski, Paasilinna, Seppänen, Pietikäinen
VASTAAN: Korhola, Kauppi, Lax, Vatanen

Työajan tasoittumisjaksojen pidentämisen säilyttäminen edelleen pääsääntöisesti työehtosopimusosapuolten asiana (muutosehdotus 15): 536-151.

PUOLESTA: Hassi, Myller, Lehtinen, Pohjamo, Jäätteenmäki, Takkula, Virrankoski, Paasilinna, Seppänen, Korhola, Itälä, Pietikäinen
VASTAAN: Kauppi, Lax, Vatanen

Työ- ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen (muutosehdotus 11): 539-158.

PUOLESTA: Hassi, Myller, Lehtinen, Pohjamo, Jäätteenmäki, Takkula, Virrankoski, Paasilinna, Seppänen, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Vatanen
VASTAAN: Kauppi, Lax

Useampien työsuhteiden työajan yhteen laskeminen (muutosehdotukset 13-14): 589-112.

PUOLESTA: Jäätteenmäki, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Seppänen, Itälä, Korhola, Kauppi, Pietikäinen, Lehtinen, Myller, Paasilinna, Hassi
VASTAAN: Lax, Vatanen