Euroopan parlamentin meneillään olevan viisivuotiskauden (2004 kesästä 2009 kesään) puoliväli oli vuosien 2006 ja 2007 vaihteessa. Tällä kaudella isoimpia asioita, joiden kanssa olen työskennellyt, ovat ilmastonsuojelu ja EU:n uusi kemikaalilaki REACH.

Heti kättelyssä pääsin yhden uuden lain raportööriksi eli esittelijäksi. Kyseessä oli kaikkien aikojen ensimmäinen laki, jolla rajoitetaan laivojen polttoaineiden rikkipitoisuutta. Tällä lailla vähennetään happosateita erityisesti Itämeren sekä Pohjanmeren ja Englannin kanaalin ympäristössä sekä myös hengitysilmaamme pilaavia saasteita.

Lisäksi olen ollut lausunnon esittelijä useissa asioissa. Kemikaalilaki REACH:in käsittelyssä olin talous- ja rahapolitiikkavaliokunnan (ECON) lausunnon esittelijä. Ympäristövaliokunnassa eli ENVI:ssä olen valmistellut muun muassa lausunnon EU:n tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta eli FP7:sta.

Olen parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnan (ENVI) varapuheenjohtaja ja myös vihreän ryhmän koordinaattori eli valiokuntavastaava. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu käytännössä paljon neuvotteluja muiden ryhmien edustajien kanssa valiokunnan asioista. Lisäksi olen varajäsen teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnassa (ITRE). Kauden ensimmäisellä puoliskolla olin varajäsen myös talous- ja rahapolitiikkavaliokunnassa (ECON).

Yhteisiä asioita

Euroopan parlamentissa tekemäni työ on vahvistanut käsitystäni siitä, että ympäristömme ja terveytemme suojelu tarvitsee EU:ta. Saasteet eivät tunne rajoja. Uusi kemikaalilaki on esimerkki uudistuksesta, johon yhdenkään yksittäisen Euroopan maan lihakset eivät riitä, mutta EU:lle sellaisen säätäminen on mahdollista.

Tarve saada ilmastonmuutos aisoihin on tärkein syy siihen, miksi pidän EU:ta tarpeellisena. EU on toiminut maailman ilmastonsuojelun veturina ja teen työtä sen puolesta että näin olisi jatkossakin.