”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Teolliset kemikaalit uhkaavat syntymättömien lasten aivoja

Brittimeppi Caroline Lucas kertoi, että Britanniassa on analysoitu ilmastonmuutokseen liittyvää tiedotusta. Tutkijat ovat todenneet, että vihreät ja ympäristöväki ovat olleet aika huonoja kommunikoimaan ihmisille myönteistä visiota maailmasta joka elää ilmastoystävällisellä tavalla.

Asiantuntijakuulemisten sarja jatkuu, ryhmäkokousviikot näyttävät täyttyvän niistä. Irlantimaismeppi Arvil Doyle emännöi tilaisuutta, jossa kerrottiin teollisten kemikaalien vaikutuksesta aivoihin. Prof Grandjean Harvardin yliopiston kansanterveystiedekunnasta kertoi tutkineensa ensin lyijysaasteen terveysvaikutuksia. Sitten hän kiinnitti huomionsa elohopeaan, koska sen ominaisuudet ovat hyvin samanlaiset kuin lyijyn, jonka myrkyllisyys syntymättömille lapsille oli tutkimuksissa vahvistunut. Kestää kovin kauan tutkia raskaudenaikuisen altistumisen vaikutuksia, haastatella odottavia äitejä, ottaa näytteet napanuoraverestä ja sitten seurata lasten kehitystä. Havainnot elohopeasta olivat samanlaiset kuin lyijystä. Tutkimuksissa paljastui myös alkoholin käytön vaikutus lapsiin. Kaikki nämä aineet, joiden tiedetään vahingoittavan aikuisten aivoja, vaikuttavat syntymättömien lasten aivoihin paljon pienempinä pitoisuuksina, sellaisinakin jotka eivät hetkauta odottavan äidin omaa terveyttä millään tavalla. Japanissa on havaittu arsenikin olevan vastaavanlainen aine. Kun maitojauheesta tehtiin maitoa sekoittamalla siihen arsenikkipitoista vettä, ja odottavat äidit joivat sitä, lapset vahingoittuivat vaikka äidit itse olivat aivan terveitä.

Aivot kehittyvät vain kerran. Tuo ajanjakso vaikuttaa koko elämään. Jopa pieni heikkous aivotoiminnassa vaikuttaa paljon. On laskettu että älykkyysosamääräpisteen arvo kansantaloudelle on noin 5000 euroa. Aikaisempien vuosikymmenien lyijysaastutuksen vaikutus kansantalouteen on siis hurja.

Professori Grandjean kertoi käyneensä läpi kirjallisuuden 201 teollisesta kemikaalista, joiden tiedetään vahingoittavan aivoja. Tietoa löytyi pelkästään vaikutuksista aikuisiin, lapsista ei mitään. Aiempien tutkimusten perusteella on perusteltua päätellä, että nämä aineet vaikuttavat paljon voimakkaammin kehittyviin aivoihin kuin valmiisiin. Jos vaarallisuudesta sikiöille vaaditaan yksiselitteistä näyttöä, sen saaminen kestää vuosikymmeniä. Eläinkokeiden alustavien tulosten perusteella ongelma on vakava. Vaikka REACH onkin hyvä uudistus, se ei auta tähän asiaan, se ei anna turvaa niiden riskitekijöiden suhteen, jotka vahingoittavat sikiöiden aivoja. Esimerkiksi autismista ja tarkaavaisuushäiriöstä tiedetään, että ne lisääntyvät, ei kunnolla tiedetä mikä on lyijyn ja elohopean osuus, vaikka se sinänsä tiedetään, että nämä raskasmetallit aiheuttavat henkisiä vaurioita.

Toisin sanoen näiden aivoja vahingoittavien kemikaalien käytön rajoittamiseksi tulisi ryhtyä toimiin varovaisuusperiaatteen nojalla jo ennen kuin jopa vuosikymmeniä kestävät tutkimukset on saatu päätökseen niiden vaikutuksesta syntymättömiin lapsiin.

Ja lisää vain seminaareja, iltapäivällä vihreät järjestivät seminaarin, jonka aihe oli ydinvoima, kun Euratom-sopimus täyttää tänä vuonna 50 vuotta, EU:n tavoin. Vihreät haluavat lakkauttaa Euroatomin, koska sen tehtävä, ydinvoiman edistäminen, on vanhentunut.

Renate Künast Saksan Bundestagin vihreän ryhmän puheenjohtaja siteerasi Einsteinia, joka on sanonut, että ”tämän päivän ongelmia ei ratkaista eilisen ajattelutavalla”.

Jim Harding USA:sta kertoi WNA-järjestön (World Nuclear Association) väittävän uudella ydinvoimalalla tuotetun sähkön hinnaksi 2-3 c/kWh. Aasian uusien ydinvoimalaitosten kokemusten perusteella hinta on todellisuudessa noin 11 c/kWh, kun tuulisähkö maksaa noin 7 c/kWh ja säästö 4 c/kWh (USA:n senttejä). Uraanista alkaa kohta tulla tiukkaa, länsimaissa uraania tuotetaan vuosittain 37 000 tn, kulutetaan 62 000 tn. Uraanin hinta onkin ampaissut nousuun. Käytetyn polttoaineen jälleenkäsittely ei ratkaise asiaa, niistä saadaan noin kolme kertaa kalliimpaa polttoainetta ja itse laitokset ovat hyvin kalliita. Uraanikaivosjätteessä on 85 % alkuperäisen malmin radioaktiivisuudesta. Kalifornia on määrätietoisella politiikalla onnistunut 1970-luvun alusta alkaen lopettamaan sähkönkulutuksen kasvun per henkilö, toisin kuin USA keskimäärin.

Harding kertoi, että nanotekniikkaa hyödyntäviä aurinkopaneeleita kehitetään tavoitteena painaa niiden hinta tasolle 50 c wattia kohden. Saksaan ja Kaliforniaan rakennetaan jo tuotantolaitoksia, joiden vuodessa tuottamien paneelien teho on 430 MW, ne ”tekevät aurinkopaneelia kuin painokone sanomalehteä”.

Jos 100 watin aurinkopaneeleita alkaa saada 40-50 euron hinnalla, sen jälkeen kyllä isossa osassa maailmaa muut sähköntuotantomuodot taitavat jäädä unhoon ja kaikki katot päällystetään aurinkopaneeleilla.

Suomen hallitus ilmoittaa hyväksyneensä sen, että EU asettaa sitovan tavoitteen uusiutuvan energian lisäämiselle. Hyvä! Mainiota, että ilmastoasioissa vieteriukon tavoin poukkoileva hallituksemme nyt poukahti tälle kannalle kun ratkaisun hetki EU:n huippukokouksessa lähestyy.