”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Tekijänoikeuksien suoja-ajan pidentäminen

Tekijänoikeuksiin liittyvää tallenteiden suoja-aikaa esitettiin alunperin pidennettäväksi 50 vuodesta 95 vuoteen, siis samalla tavalla kuin Walt Disney ja Mikki Hiiri on suojeltu Yhdysvalloissa. Tekijänoikeuksien suoja-aika olisi siis rajattu pidemmäksi ajaksi kuin taiteilijan elinikä.

Vihreiden ja useiden asiantuntijoiden, kirjastojen ja kuluttajajärjestöjen mielestä suoja-ajan pidentäminen 50 vuodesta ei palvellut tarkoitustaan, koska hyöty siitä tulee suurelta osin isoille yhtiöille, ei taiteilijoille, eikä se edistä luovuutta ja innovatiivisuutta.

Suoja-aika esimerkiksi levyteollisuudessa koskee esittäviä muusikoita, tekijänoikeus esimerkiksi säveltäjää. Suomessa tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta taiteilijan kuoleman jälkeen.  Esitystä syytettiin myös huonosta valmistelusta, sillä sen vaikutuksia taiteilijoiden talouteen ei oltu riittävästi selvitetty ja saadut tulokset olivat ristiriitaiset, eivätkä osoittaneet taiteilijoiden hyötyvän. Asiaa esitettiinkin ensiksi palautettavaksi valmisteluun.

Asiasta äänestettiin parlamentin täysistunnossa 23.4.2009 Crowleyn (UEN, Iso-Britannia) mietinnössä.

 

ESITYS TULEE HYLÄTÄ JA ASIA PALAUTTAA VALIOKUNTAAN UUDELLEENVALMISTELUUN (muutosehdotus 25=30=79)

PUOLESTA: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Virrankoski, Lehtinen, Hassi

VASTAAN: Takkula, Itälä, Siitonen, Vatanen

TYHJÄ: Myller

POISSA: Korhola, Pietikäinen

222 puolesta, 370 vastaan, esitys hyväksytään eikä palauteta valiokuntaan.

 

SUOJA-AIKA TULEE JÄTTÄÄ NYKYISELLE TASOLLE ELI 50 VUOTEEN, EI NOSTAA 70 VUOTEEN (muutosehdotus 31D)
PUOLESTA: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo Virrankoski, Seppänen, Hassi

VASTAAN: Takkula, Itälä, Siitonen, Vatanen, Lehtinen, Paasilinna

POISSA: Korhola, Pietikäinen, Myller

205 puolesta, 389 vastaan, hylätty.