”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä järjestötukiin (270 000 euroa)

Kuluvalla hallituskaudella ympäristöjärjestöjen määrärahoja on leikattu yhteensä 270 000 eurolla. Leikkaukset ovat merkittävä haitta järjestöjen toiminnalle ja niiden tekemälle ympäristövalistus- ja kasvatustyölle.
 
Järjestöt edistävät vuoropuhelua suomalaisessa yhteiskunnassa ja tarjoavat ihmisille mahdollisuuksia vaikuttaa. Järjestöjen rooli ympäristöneuvonnassa ja toiminnan ja päätösten seuraajina on korostunut entisestään, kun resursseja on leikattu ympäristöhallinnolta, ja toisaalta päätösten laillisuusvalvonta on jäämässä enenevässä määrin niistä jätettyjen valitusten varaan.
Määrärahasta aiemmin myönnettyjen hankeavustusten avulla on toteutettu laadukasta, valtakunnallisesti merkittävää ympäristökasvatustyötä, joka on tukenut mm. koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työtä. Ympäristökasvatuksen hankeavustukset ovat olleet kustannustehokas tapa edistää ympäristövastuullisuutta.
Tämä aloite kuuluu Vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 270 000 euroa momentille 35.01.65 järjestötukiin.
Helsingissä 30.9.2016
Satu Hassi vihr
Jani Toivola vihr
Emma Kari vihr
Antero Vartia vihr
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Ville Niinistö vihr
Olli-Poika Parviainen vihr
Touko Aalto vihr
Johanna Karimäki vihr
Ozan Yanar vihr
Heli Järvinen vihr
Jyrki Kasvi vihr
Krista Mikkonen vihr