”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Den gröna miljöpolitiken i Finland uppskattades högt

Till HBL, 28.05.03

Miljöministern Jan-Erik Enestam har enligt Hbl sagt, att "vi [sfp] har åstadkommit mer på en månad än Satu Hassi på fyra år som miljöminister." För det första hann jag vara miljöminister bara tre år, på grund av att de gröna lämnade regeringen efter kärnkraftsbeslutet i maj 2002.

För det andra evaluerades Finlands miljöpolitik som bäst i hela världen av World Economic Forum i januari 2001, när de gröna hade haft miljöministerposten sex år. Samma "guldmedalj" fick vi också ett år senare, alltså i januari 2002. Det här har varit en viktig faktor då Finlands generella konkurrenskraft också bedömdes att vara bra.

För det tredje berättar Enestam om åtgärder för att bekämpa oljerisker i Östersjön, t.ex. om att skaffa en mångfunktionell isbrytare som också kan bekämpa olja. Dessa åtgärder är bra och jag har också sagt det offentligt i riksdagens plenisal när riksdagen diskuterade regeringsprogrammet. Men under min ministertid förberedde miljöministeriet ett helhetsprogram för att skydda Östersjön – alltså inte för att bekämpa oljerisker utan också för att bekämpa eutrofieringen. För detta Östersjöprogram fick Finland "Gift to the Earth"-priset av internationella WWF. Finlands miljöpolitik fick alltså flere gånger positiv uppmärksamhet av såna människor som är helt och hållet oberoende av de finska politiska maktstrukturer. Detta skede medan de gröna skötte om miljöministerposten.

Noggrannare information om vad de gröna ministrar har gjort i miljö- och biståndspolitiken finn (på finska) i Gröna förbundets websida.

Med vänliga hälsningar,

Satu Hassi