1. EU måste visa vägen till en rättvisare värld

EU är världens största ekonomi. Tillsammans bör vi visa resten av världen hur man bygger upp ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle och arbeta för att införa rejäla spelregler också inom t.ex. internationell handel.

2. För att skydda klimatet behövs en grön industriell revolution

Klimatförändringen utgör det klart största hotet mot människornas säkerhet. Klimatåtgärder kostar, men en klimatförändring som får fortsätta accelerera kan tvinga hundratals miljoner människor på flykt och leda till kaos i världen. EU måste fortsätta vara en föregångare i klimatarbetet. Genom att påskynda investeringar i ny, ren teknik skapar vi arbetsplatser inom hållbar utveckling och stärker självförsörjningen av energi. EU måste också stöda utvecklingsländerna i klimatarbetet. Klimatförebyggande åtgärder är också fattigdomsförebyggande.

3. Arbeta för välfärdssamhället och en ansvarsfull ekonomi

Girighet och strävan efter snabba vinster har drivit världen till en ekonomisk kris. Nu behövs nya spelregler och en strängare övervakning för att tygla skojerierna. Vi behöver också skatter för att finansiera utbildning, hälsovård och socialskydd.

4. Fler arbetsplatser inom service

Låt oss hellre beskatta miljöskadlig verksamhet än arbete. Mervärdesskatten på service och klimatvänliga lösningar bör sänkas.

5. Hälsosam närmat

EU skall främja ekologisk och närodlad mat. Märkningen på matförpackningarna måste vara klar och tydlig så att det blir lätt att välja hälsosamt. Marknadsförningen av skräpmat för barn bör förbjudas. Detsamma gäller innehåll av genmodifierade ingredienser i barnmat. Produkter såsom kött, mjölk och ägg som tillverkats med hjälp av genmodifierat foder måste märkas. Industriella transfetter och tillsatsämnen som är skadliga för hälsan bör förbjudas helt.

6. Djuren är värda respekt

Tidsgränsen på högst åtta timmar långa transporter av levande djur måste övervakas noga. Utvecklandet av alternativa metoder till djurtest måste stödas och smärtfria alternativ måste tas i bruk snarast.

7. EU:s trafikpolitik måste ta klimatet och våra lungor i hänsyn

Fler och bättre tågförbindelser istället för motorvägar och långtradarköer. Genom att främja kollektivtrafik, cykel- och promenadvägar skyddar vi klimatet samtidigt som vår andningsmiljö blir renare. Ett Rail Baltica som sträcker sig från Helsingfors till Berlin behövs.

8. En dörr till Europa

Ingen vill ha ett gråare Europa. En dörr till Europa måste öppnas så att de som kommer hit inte måste klättra genom fönstren. Klara regler måste skapas så att man på laglig väg kan komma till EU för att arbeta eller studera. Pengar som betalats till människohandlare eller en livsfarlig båtresa över Atlanten får inte fungera som inträdesbiljetter till EU.

9. Jämställdhet och mänskliga rättigheter bör respekteras,

också minoriteternas. EU måste ingripa då brott mot mänskliga rättigheter begås, inte bara externt utan också internt. Parförhållanden mellan samkönade par bör erkännas ömsesidigt i alla EU-länder. Fler kvinnor behövs på topposter inom EU.

10. Öppnare beslutsfattning och regler för lobbningen

EU-dokument ska vara lätta att få tag på. Det måste vara möjligt att kunna spåra de argument som stått till grund för hur lagar och beslut utformat sig. Ett motsvarande obligatoriskt register för lobbare som det som finns i USA behövs i EU. En ”karantänperiod” bör införas för personer som arbetat för EU-kommissionen, -parlamentet och ministerrådet, under vilken de inte kan anställas av organisationer som sysslar med lobbning.