1. EU:n pitää näyttää tietä reilumpaan maailmaan

EU on maailman suurin talous. Sen tulee näyttää muulle maailmalle mallia reilun ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja edistää reilua meininkiä myös kansainvälisiä kauppa- ja muita sääntöjä uudistettaessa.

2. Ilmaston suojelemiseksi tarvitaan vihreä teollinen vallankumous

Ilmastonmuutos on suurin uhka ihmiskunnan turvallisuudelle. Ilmastonsuojelu maksaa, mutta kiihtyvä ilmastonmuutos voi johtaa satojen miljoonien ihmisten kansainvaelluksiin ja kaaokseen. EU:n pitää jatkaa ilmastonsuojelun edelläkävijänä. Vauhdittamalla investointeja uuteen puhtaaseen tekniikkaan luomme kestävän kehityksen työpaikkoja ja parannamme energiaomavaraisuutta. EU:n pitää tukea myös kehitysmaiden ilmastonsuojelua. Ilmastonsuojelu on köyhyyden ennaltaehkäisyä.

3. Hyvinvointiyhteiskunnan ja vastuullisen taloudenpidon puolesta

Ahneus ja pikavoittojen tavoittelu ovat vieneet maailman talouden kriisiin. Tarvitaan uusia pelisääntöjä ja tiukempaa valvontaa keinottelun hillitsemiseksi. Tarvitaan myös veroja, joilla rahoitetaan koulutusta, terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa.

4. Työpaikkoja palveluihin

Verotetaan mieluummin ympäristöhaittojen aiheuttamista kuin työtä. Palvelujen ja ilmastoystävällisten ratkaisujen arvonlisäveroa tulee alentaa.

5. Terveellistä ruokaa läheltä

EU:n pitää suosia luomua ja lähiruokaa. Ruokapakkausten merkintöjen pitää olla selkeitä, jotta on helppo valita terveellisesti. Roskaruoan markkinointi lapsille pitää kieltää, samoin geenimuuntelu lastenruuissa. Geenimuunnellulla rehulla tuotettu liha, maito ja munat pitää merkitä. Terveydelle haitalliset lisäaineet ja teolliset transrasvat pitää kieltää.

6. Eläimille eläinten arvoiset olot

Elävien eläinten kuljetusten 8 tunnin aikarajaa tulee valvoa kunnolla. Eläinkokeille vaihtoehtoisten koemenetelmien kehittämistä pitää tukea ja kivuttomat vaihtoehdot pitää saada nopeasti käyttöön.

7. EU:n liikennepolitiikka suosimaan keuhkoja ja ilmastoa

Lisää ja parempia junia moottoriteiden ja rekkajonojen sijasta. Suosimalla kaupungeissa joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä suojelemme ilmastoa ja puhdistamme hengitysilmaamme. Tarvitsemme Rail Baltican Helsingistä Berliiniin.

8. Eurooppa-taloon ovi

Harmaantuva Eurooppa ei ole kenenkään etu. Eurooppa-taloon pitää tehdä ovi, jotta tulijoiden ei tarvitsisi kiivetä ikkunoista. Pitää laatia selkeät säännöt, joiden mukaan EU:hun voi laillisesti tulla töihin ja opiskelemaan. Ihmiskauppiaalle maksettu raha tai hengenvaarallinen venematka Atlantilla eivät saa olla EU:n pääsylippuja.

9. Tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa,

myös vähemmistöjen. EU:n tulee puuttua ihmisoikeusrikkomuksiin myös sisällään, ei vain ulkopuolellaan. Samaa sukupuolta olevien parien parisuhde täytyy tunnustaa vastavuoroisesti EU -maissa. EU:n huippuvirkoihin pitää nimittää myös naisia.

10. Päätöksenteko avoimeksi ja säännöt lobbaukselle

EU:n asiakirjojen tulee olla helposti saatavilla. Perustelujen, joiden nojalla lait ja päätökset ovat saaneet muotonsa, pitää olla jäljitettävissä. Lobbareille tulee laatia vastaavanlainen pakollinen rekisteri kuin Yhdysvalloissa. EU:n komission, parlamentin ja ministerineuvoston palveluksesta lähteville pitää asettaa jäähykausi, jonka aikana ei saa siirtyä lobbausta harjoittavien tahojen palkkalistoille.