”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Satu mukana biokaasun ja sähkön liikennekäytön edistämisen aloitteessa

Kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.) jätti perjantaina 16.10.2015 toimenpidealoitteen biokaasun ja sähkön käytön edistämiseksi liikenteessä. Aloitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sellaisen ajoneuvoverotuksen ja polttoaineverotuksen kokonaisuuden aikaansaamiseksi, jossa biopolttoaine- ja sähköautot jäävät verotuksen ulkopuolelle.
”Liikenteestä tulee noin viidennes Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Ei ole ympäristön kannalta samantekevää millä polttoaineella autot kulkevat”, huomauttaa Mikkonen.
Nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen polttoaineista oli vuonna 2014 vain noin 6 %. Sähköautoja on Suomessa liikenteessä on reilu tuhat. Sähkö- ja biokaasuautojen käytön edistäminen parantaisi työllisyyttä sekä helpottaisi ilmastotavoitteiden saavuttamista.
”Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen liikenteessä vähäpäästöisemmillä ei tapahdu itsestään. Monin paikoin kiinnostus liikennebiokaasuun on suuri ja tankkausasemia mietitään myös Pohjois-Karjalaan. Tarvitaan kuitenkin valtion ohjaustoimia, jotta ihmiset hankkivat nollapäästöisiä sähkö- ja biopolttoaineautoja ja tankkausverkostot saadaan pystyyn. Verotusta on nyt jo porrastettu autojen hiilidioksidipäästöjen perusteella, mutta ei riittävästi.”
”Hallitus uudistaa parhaillaan autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. Hallitus on perustellut autoveron laskua sillä, että se suosii vähäpäästöisempien autojen hankintaa, mutta oleellisempaa olisi tehdä vähäpäästöisempien autojen käyttö huokuttelevammaksi. Nyt olisi hyvä tilaisuus muuttaa lainsäädäntöä tähän suuntaan. Nollapäästöille pitäisi olla nollavero”, Mikkonen vaatii.
Mikkosen lisäksi aloitteen allekirjoittivat Vihreiden kansanedustajat Hanna Halmeenpää, Antero Vartia, Satu Hassi ja Johanna Karimäki.