”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Satu Hassi ja Hanna Halmeenpää kysyivät hallitukselta Soklin kaivoksesta

Tiedote 3.7.2015
Vihreiden kansanedustajat Satu Hassi ja Hanna Halmeenpää jättivät tiistaina 30.6.2015 hallitukselle kirjallisen kysymyksen Itä-Lappiin Savukoskelle suunnitellusta Soklin fosfaattikaivoksesta. Yara Suomi Oy on hakenut Aluehallintovirastolta kaivokselle ympäristö- ja vesilupaa.
Kaivoksen malmeissa on merkittäviä määriä uraania ja muita radioaktiivisia aineita.
– Kokemus Talvivaarasta on osoittanut, että malmin sisältämää uraania ja muita radioaktiivisia aineita tulisi käsitellä kaivosluvan yhteydessä, vaikka kaivoslupaa ei haettaisikaan niiden hyödyntämiseen. Talvivaaran kaivosyhtiöhän haki lupaa uraanin myyntiin kaivoksen ollessa jo toiminnassa, vaikka malmin sisältämää uraania ei ollut käsitelty lainkaan kaivoksen luvassa, toteaa Satu Hassi.
Soklissa uraanin pitoisuus on Talvivaaraan verrattuna moninkertainen ja toriumin määrä kymmenkertainen. Lupaa harkittaessa tulisi myös selvittää, saattavatko radioaktiiviset aineet estää fosfaatin käyttämisen lannoitetuotannossa.
Yara Suomi Oy on hakenut oikeutta aloittaa kaivoksen maa- ja vesirakennustyöt vuonna 2016, mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
– Näin merkittävästi ympäristöön ja terveyteen vaikuttavassa hankkeessa töiden aloituslupaa ei tulisi myöntää ennen kuin muutoksenhaut on ehditty käsitellä. Kansalaisten oikeudet muutoksenhakuun tulee turvata, linjaa Hanna Halmeenpää.
Kysymys luettavissa: https://www.satuhassi.fi/2015/kirjallinen-kysymys-soklin-kaivoksesta/