”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Saako meppi salata mihin saamansa EU-varat käyttää?

Meppejä koskevissa säännöissä 11.3.2009 äänestettiin Nassauerin (konservatiivi, Saksa) muutosehdotuksesta 115, joka luokitteli meppejä koskevan tiedon mahdolliseksi salata, vaikka se liittyisi EU-varojen käyttöön. Nassauer ehdotti tietoja salattavaksi "meppien itsenäisyyden säilyttämiseksi".

PUOLESTA: Seppänen, Itälä, Korhola, Siitonen, Lehtinen, Paasilinna

VASTAAN: Lax, Hassi, Takkula, Pietikäinen, Jäätteenmäki, Virrankoski, Pohjamo

POISSA: Myller