”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Saako Italian tiedotusvälineiden vapaudesta puhua?

21.10.2009 täysistunnossa äänestettiin Italian tiedotusvälineiden vapaudesta. Ensin äänestettiin oikeistoryhmittymän (EPP, ECR, EFD) ehdotuksesta, joka olisi suoranaisesti asettunut tukemaan Berlusconia väittämällä, että tiedotusvälineiden vapaus Italiassa ei ole millään tavalla uhattuna.

Puolesta: Essayah, Itälä, Pietikäinen

Vastaan: Haglund, Manner, Takkula, Jaakonsaari, Repo, Hassi,Hautala
 
Tyhjää: Soini, Korhola
 
Poissa: Jäätteenmäki

Vastaehdotuksesta eli vihreiden, liberaalien ja vasemmistoryhmien yhteisen päätöslauselmasta, jossa todettiin huolestuttavaksi muun muassa se, että Berlusconi hallitsee hyvin suurta osaa Italian tiedotusvälineistä joko valtiollisiin tiedotusvälineisiin määräysvallan omaavana pääministerinä tai sitten omistajana, ja vaadittiin toimia Italian tiedotusvälineiden vapauden puolustamiseksi äänestettiin seuraavasti:

Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Repo, Jaakonsaari, Hassi, Hautala

Vastaan: Soini, Essayah, Itälä, Korhola, Pietikäinen

Tämä ehdotus kaatui kolmen äänen erolla, puolesta 335, vastaan 338.

Koska ryhmien yhteiset päätösehdotukset molemmat kaatuivat, mikä on epätavallista, seuraavaksi äänestettiin yksittäisten ryhmien aikaisemmassa vaiheessa jättämistä päätöslauselmaehdotuksista. Niistä viimeisenä äänestykseen tuli liberaalien ehdottama päätöslauselma, joka kaatui äänten mennessä tasan 338-338.  Euroopan parlamentissa ehdotus tulee aina hylätyksi, jos äänet menevät tasan. Jos yksikin parlamentin jäsen lisää olisi äänestänyt tämän muutosehdotuksen puolesta, olisi parlamentti asettunut puolustamaan Italian sananvapautta. Nyt ensin kaatuivat oikeiston ehdotukset, sitten vasemmiston ja liberaalien.

Liberaalien ehdotuksesta ei oltu pyydetty nimenhuutoäänestystä, joten miten kukin äänesti, ei kirjautunut äänestysrekisteriin. Illalla Hannu Takkula kertoi äänestäneensä tässä viimeisessä äänestyksessä tyhjää, oman ryhmänsä kannasta poiketen.

Hassin ja Hautalan tiedote: Parlamentin oikeisto Berlusconin talutushihnassa