”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EU:n yhteinen patenttijärjestelmä

Täysistunnossa äänestettiin 11.12.2012 Rapkayn mietinnöstä, joka koski EU:n yhteistä patenttijärjestelmää. Esitetyssä asetuksessa oli paljon ongelmia, joten vihreät vastustivat sitä. Esimerkiksi tekijänoikeuksia ei olisi pitänyt vihreiden mielestä siirtää EU:n ja sen valvonnan ulkopuoliselle taholle, Euroopan Patenttivirastolle.Päätöksellä mepit sinetöivät sen, että innovaatiopolitiikka siirrettiin patenttilakimiesten haltuun vaaleilla valituilta edustajilta.

Muutosehdotus 68c
Asetuksen hylkääminen, koska se ei ole EU-perussopimuksen mukainen

Puolesta: Crronberg, Hassi
Vastaan: Essayah, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Korhola, Manner, Pietikäinen, Repo, Sarvamaa, Takkula, Terho, 
Tyhjää: Torvalds

Ks. pöytäkirjan s.  21-22  http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/votingResult/P7_PV(2012)12-11(RCV)_en.pdf

Muutosehdotus 70/4
Muutosehdotuksessa esitettiin poistettavaksi rajoituksia, jotka koskivat kasvien ja eläinten patentteja.

Puolesta:   Essayah, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Korhola, Manner, Repo, Sarvamaa, Takkula, Terho 
Vastaan:  Cronberg, (Hassi)
Tyhjää:  Torvalds
Poissa: Pietikäinen, Hassi (kirjannut pöytäkirjaan äänestysaikeekseen vastaan)

Ks. pöytäkirjan s.  29-30  http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/votingResult/P7_PV(2012)12-11(RCV)_en.pdf

Muutosehdotus 74
Lisätään kohta ohjelmistopatenttien jättämiseksi asetuksen ulkopuolelle parlamentin vuosina 2003 ja 2005 kantojen mukaisesti:
 "1. Joukko ohjeita ongelman ratkaisemiseksi automaattisella järjestelmällä, joka käsittää ainoastaan yleisen tietojenkäsittelylaitteiston (yleistietokone), eli "tietokoneohjelma" tai "tietokoneistettu ratkaisu" ei ole vaikutukseltaan yhtenäiseen eurooppapatenttiin sovellettavassa aineellisessa patenttioikeudessa tarkoitettu keksintö riippumatta siitä,missä muodossa vaatimus on tehty.
 2. Vaatimuksen kohde voi olla vaikutukseltaan yhtenäiseen eurooppapatenttiin sovellettavan aineellisen patenttioikeuden mukainen keksintö ainoastaan, jos se tuo soveltavaan luonnontieteeseen liittyvää uutta tietoa. Keksintö tuo uutta tietoa syyseuraussuhteista hallittavissa olevia luonnonvoimia käytettäessä."
 
Puolesta: Cronberg, Hassi
Vastaan: Essayah, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Korhola, Manner, Pietikäinen, Repo, Sarvamaa, Takkula, Terho 
Tyhjää: Torvalds

Ks. pöytäkirjan s. 41-42   http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/votingResult/P7_PV(2012)12-11(RCV)_en.pdf

 
Muutosehdotus 70cp (poliittisten ryhmien kompromissi), artikla 8.
Poistetaan rajoitukset koskien eläinten ja kasvien patentoimista

Puolesta: Essayah, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Korhola, Manner, Pietikäinen, Repo, Sarvamaa, Takkula
Vastaan: Cronberg, Hassi
Tyhjää: Terho, Torvalds

Ks. pöytäkirjan s. 43-44 http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/votingResult/P7_PV(2012)12-11(RCV)_en.pdf 
 

Muutosehdotus 78
Lisätään kohta, jolla rajoitetaan kasvien ja eläinten patentoimista, jotta luonnon monimuotoisuus säilyy
 "(b a) biologisen materiaalin käyttö kasvien tai eläinten jalostamiseen, uusien lajikkeiden löytämiseen ja kehittämiseen ja niiden markkinoille saattamiseen"

Raukesi, koska artikla 8 muutosehdotus 70cp hyväksyttiin.

Muutosehdotus 70cp (poliittisten ryhmien kompromissi), artikla 12/3
Siirtää vallan Euroopan Patenttivirastolle

Puolesta: Essayah, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Korhola, Manner, Repo, Sarvamaa, Takkula, Terho
Vastaan: Cronberg, Hassi
Tyhjää: Torvalds
Poissa: Pietikäinen
 
Ks. pöytäkirjan s. 49-50  http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/votingResult/P7_PV(2012)12-11(RCV)_en.pdf

Loppuäänestys
Mietintö hyväksyttiin äänin 484 puolesta, 164 vastaan, 35 tyhjää.

Puolesta: Essayah, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Korhola, Manner, Repo, Sarvamaa, Terho
Vastaan: Cronberg, Hassi, Takkula
Tyhjää: Torvalds
 
Ks. pöytäkirjan s. 57-58 http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/votingResult/P7_PV(2012)12-11(RCV)_en.pdf