”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Pitemmän aikavälin päästövähennystavoitteet

Parlamentin ilmastovaliokunnan mietinnössä (rapotrööri Florenz) pohjaehdotus oli, että vuoteen 2050 EU:n pitää vähentää päästöjä vähintään 80 % (verrattuna 1990 tasoon).

EPP ehdotti täysistunnossa muutosta, joka olisi heikentänyt vuoden 2050 päästövähennystavoitetta arvoon 60-80 %

HEIKENNYKSEN PUOLESTA: Virrankoski, Itälä, Siitonen.

VASTAAN: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Hassi, Seppänen, Lehtinen, Myller, Paasilinna.

TYHJÄÄ: ei kukaan suomalaisista

POISSA: Takkula, Korhola, Pietikäinen.