”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Penttilä lukee meppien uusia sääntöjä kuin piru raamattua

Suomessa on päivitelty Risto Penttilän ilmoitusta, että hän aikoo ottaa vastaan Euroopan parlamentin jäsenyyden, mutta silti jatkaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana.
Penttilä on perustellut takinkäännöstään meppien uusilla menettelysäännöillä, joita hän tulkitsee niin, että muita tehtäviä voi jatkaa, kunhan vain ilmoittaa niistä.
Hän on näköjään lukenut säännöistä vain neljännen, ilmoitusvelvollisuutta koskevan kohdan, mutta unohtanut alun ja pääasiat. Toisin sanoen hän on lukenut sääntöjä kuin piru raamattua.
Meppien uusien menettelysääntöjen ensimmäinen kohta pääperiaatteista sanoo: ”Edustajantointa harjoittaessaan Euroopan parlamentin jäsenet … toimivat ainoastaan yleisen edun mukaisesti eivätkä saa tai pyri saamaan minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa taloudellista etua tai muuta palkkiota.”
Toinen kohta tärkeimmistä velvollisuuksista sanoo: ”Edustajantoimessaan Euroopan parlamentin jäsenet a) eivät tee mitään sopimusta, joka saisi heidät toimimaan tai äänestämään kolmannen luonnollisen oikeushenkilön tai oikeushenkilön edun mukaisesti, mikä saattaisi vaarantaa heidän äänestysvapautensa …”
Suomennos on kamalaa kapulakieltä, mutta tarkoittaa, että meppien tulee välttää taloudellisia sidonnaisuuksia tahoihin, joilla on päätöksenteossa omia etuja ajettavanaan.
Penttilän aikomus olla yhtä aikaa meppinä lakeja säätämässä lakeja ja samalla jatkaa elinkeinoelämän etuja ajavan Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana on selvästi ristiriidassa sekä yleisen oikeustajun että myös meppien uusien sääntöjen perusperiaatteiden ja hengen kanssa.
Risto Penttilä on tietenkin tervetullut Euroopan parlamenttiin, kun Ville Itälä kohta siirtyy toisiin tehtäviin. Ovathan suomalaiset antaneet hänelle Kokoomuksen ehdokkaista neljänneksi eniten ääniä. Mutta sivistynyttä ja oikein olisi luopua Kauppakamarin toimitusjohtajuudesta tai jäädä virkavapaalle. Toisin sanoen hänen on syytä päättää, kumman valitsee, EU-parlamentin vai nykyisen hommansa.
Jos on olemassa toimitusjohtajien ammattiliitto, sen jäsenenä Penttilä toki voisi jatkaa. Mutta sekin olisi hyvä ilmoittaa.
On hyvä muistaa, että meppien menettelysäännöt uusittiin viime vuonna paljastuneiden lahjontatapausten vuoksi. Aikaisemmin säännöt olivat epäselvät ja valvonta olematonta. Uusissa säännöissä luetellaan aikaisempaa yksityiskohtaisemmin, millaiset sidonnaisuudet pitää ilmoittaa, millaisista lahjoista pitää kieltäytyä ynnä muuta. Säännöissä velvoitetaan kertomaan sidonnaisuuksista myös silloin, jos on ehdolla jonkin asian esittelijäksi, eli siis keskeiseksi neuvottelijaksi.
Meppien uudet menettelytapasäännöt tehtiin tiukentamaan meininkiä, jotta jääviyksiltä vältyttäisiin. Niiden tarkoitus ei todellakaan ollut, että meppi voi vapaasti samaan aikaan olla jonkin eturyhmän lobbarina kunhan tekee sen avoimesti.