”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Paljonko broilereita saa ahtaa neliömetrille?

Broilerien hyvinvoinnista äänestettiin Bermanin (sosialisti, Hollanti) mietinnössä 14.2.2006. Komissio oli ehdottanut  broilerien maksimitiheydeksi 30 kiloa neliömetriä kohden, mutta jos kanala täyttää korkeammat laatuvaatimukset olisi tiheys saanut olla 38 kiloa neliömetrillä. Ympäristövaliokunta kannatti tiheyttä 25-30 kg/m2, kun päävaliokunta maatalousvaliokunta pysytteli komission linjoilla hyläten konservatiivien ja liberaalien heikennysehdotukset, mutta myös vihreiden tiukemmat vaatimukset.

Täysistunnossa vihreät ja muutamat muut broilerikanojen hyvinvoinnista kiinnostuneet mepit esittivät uudelleen broileritiheyden harventamista enintään 25 kiloon neliömetrillä (n. 11 kanaa). Muutosehdotus 47-53 hylättiin äänin 172-460.

PUOLESTA: Seppänen, Myller, Hassi

VASTAAN: Jäätteenmäki, Lax, Väyrynen, Virrankoski, Itälä, Stubb, Lehtinen, Paasilinna

POISSA: Takkula, Korhola, Kauppi

Lisäksi vihreät ehdottivat kieltoa broilerilajeille, joiden kasvu on niin nopeaa, että se altistaa kanoja sairauksille. Muutosehdotus 48 hylättiin äänin 259-377.

PUOLESTA: Seppänen, Hassi, Itälä, Stubb

VASTAAN: Jäätteenmäki, Lax, Väyrynen, Virrankoski, Myller, Paasilinna, Lehtinen.

POISSA: Korhola, Kauppi, Takkula

 

Direktiivi tulee voimaan vuonna 2010 ja siinä broilerikanojen maksimitiheys tulee olemaan 33 kiloa/neliömetri, eli noin 15 kanaa.

Suomen eläinsuojeluasetuksessa on tällä hetkellä vain suositus, jonka mukaan broilereita tulisi olla painonsa perusteella korkeintaan 35 kg/m². Käytännössä eläintiheys loppukasvatusvaiheessa on kuitenkin 42-44 kg/m², jolloin keskimäärin 23 broileria jakaa yhden neliömetrin verran lattiatilaa.

Suurin osa tuotannosta Suomessa, 90 prosenttia, tapahtuu häkkikanaloissa, jotka kielletään 2012. Sen jälkeen broilerikanojen pito on sallittua virikehäkeissä ja lattiakanaloissa.