”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Pakkausten täyttöaste

Komission vastaus»

Kirjallinen kysymys komissiolle
Satu Hassi (Greens/EFA)
12.4.2012

Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä säätää toimista, joilla pyritään vähentämään pakkausjätteiden tuotantoa ja lisäämään niiden kierrätystä. Kyseinen direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot mm. ottamaan käyttöön palautus-, keruu- ja hyödyntämisjärjestelmiä hyödyntämis- ja kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.

Direktiivi ei kuitenkaan käsittele elintarvikkeiden kuluttajapakkausten täyttöastetta eli sitä, miten paljon pakkauksessa saa olla tyhjää tilaa.

Vähittäiskaupassa myytävissä monissa elintarvikkeissa huomattava osa pakkauksesta on tyhjää tilaa, mikä lisää sekä pakkausjätettä että tuotteen kuljetuskustannuksia. Lisäksi se johtaa harhaan kuluttajaa, joka usein valitsee kahdesta tuotteesta sen, jolla on isompi pakkaus riippumatta siitä, onko pakkausten sisällön määrässä eroa.

Jos kuluttajapakkausten minimitäyttöaste olisi määritelty EU-lainsäädännössä, valmistajilla ei olisi syytä tuhlata resursseja tekemällä ylisuuria pakkauksia, ja kuluttajankin olisi helpompi verrata pakkausten sisältämän tavaran määrää. Tämä tukisi EU:n resurssitehokkuustavoitteiden saavuttamista. Komissio toteaakin viime vuonna julkaisemassaan Etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa, että jäsenvaltiot ja komissio arvioivat vuodesta 2012 lähtien toimia, joilla optimoidaan pakkausten resurssitehokkuus.

Aikooko komissio tässä tai muussa yhteydessä harkita toimia, joilla kuluttajapakkausten täyttöasteita parannetaan?

 

Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(30.5.2012)

Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa direktiivissä 94/62/EY säädetään useista keskeisistä vaatimuksista, jotka koskevat pakkausten saattamista markkinoille. Yksi näistä vaatimuksista on se, että pakkauksen paino ja koko on rajoitettava mahdollisimman pieniksi siten, että samalla varmistetaan vaadittava turvallisuuden, hygienian ja hyväksyttävyyden taso sekä pakatun tuotteen että kuluttajan kannalta.

Komissio ei tällä hetkellä aio ehdottaa uusia toimenpiteitä pakkausten täyttöasteen nostamiseksi.


One comment

Kommentointi on suljettu.