”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Päätöslauselma maailman terveyspäivästä, äänestys 6.4.2006

Muutosehdotus 5 "vaatii riittävän rahoituksen suuntaamista lisääntymisterveyshankkeisiin ja
tuomitsee "Meksiko Cityn politiikan" mukaisen nk. "Global Gag Rule" -säännön, joka estää Yhdysvaltoja tukemasta mainittuja aloitteita;"

Äänestys sanoista "vaatii riittävän rahoituksen suuntaamista lisääntymisterveyshankkeisiin", sanojen säilyttäminen tekstissä hyväksyttiin +294, -228, 0 11
(tarkastus 5, 1. osa)

PUOLESTA: Lax, Väyrynen, Seppänen, Korhola, Myller, Paasilinna, Hassi
UEN 4, NI 3, IND/DEM 1 

VASTAAN: Itälä, Kauppi, Vatanen
UEN 16, NI 17,
IND/DEM 14 

TYHJÄÄ: IND/DEM 4, NI 2, UEN 2 
Pois: Lehtinen, Stubb, Jäätteenmäki, Virrankoski   

Kohta 3. "pitää erittäin valitettavana komission aikomusta esittää, että ainoastaan 6 prosenttia uuden kehitysyhteistyövälineen kehitysvaroista käytetään inhimilliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, joka kattaa terveydenhuollon, HIVin/aidsin, seksuaali- ja lisääntymisterveyden lisäksi kaiken muun sosiaalisen kehityksen, lapset sekä koulutusta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevat ohjelmat;"

Sanojen "seksuaali- ja lisääntymisterveys" säilyttäminen tekstissä. (3. kohta, 2 osa)

(Hyväksyttiin +474, -52, 0 13)

PUOLESTA: Lax, Väyrynen, Seppänen, Itälä, Korhola, Kauppi, Vatanen, Lehtinen, Myller, Paasilinna, Hassi
UEN 6, IND/DEM 3, NI 6 

VASTAAN: IND/DEM 16, NI 11, UEN 16 

TYHJÄÄ: IND/DEM 1, NI 4 

POISSA: Virrankoski, Stubb, Jäätteenmäki