”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Päätöslauselma Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluista 25.11.09

Päätöslauselmassa parlamentti kertoo näkemyksensä siitä, mitä EU:n pitäisi Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluissa tavoitella.

S&D:n tarkistus (nro 41): Kööpenhaminassa pitää sopia laillisesti sitovasti teollisuusmaiden päästövähennyksistä ja kehitysmaiden ilmastotoimien rahoituksesta, ja juridisesti sitova sopimuskokonaisuus on saatava valmiiksi muutaman kuukauden sisällä Köpenhaminan kokouksesta.

PUOLESTA: Hassi, Hautala, Pietikäinen, Itälä, Haglund, Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo, Essayah
VASTAAN: Soini
TYHJÄ: Korhola

LOPPUTULOS: Hyväksytty

EPP:n tarkistus (nro 6): Kiinan, intian ja Brasilian on otettava samanlaiset päästötavoitteet kuin teollisuusmaat ottavat.

PUOLESTA: Soini, Essayah, Itälä, Korhola
VASTAAN: Hassi, Hautala, Haglund, Jäätteenmäki, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo

LOPPUTULOS: Hyväksytty

EPP:n tarkistus (nro 7): Poistetaan luonnostekstistä kohdat, joiden mukaan kansainvälisessä sopimuksessa määriteltyjen teollisuusmaiden päästövähennysten olisi oltava IPCC:n haarukan 25-40 % yläpään luokkaa, niiden tulisi tapahtua kotimaassa, ja vuoteen 2050 mennessä päästöjä pitäisi teollisuusmaissa vähentää vähintään 80 prosentilla.

PUOLESTA: Soini, Essayah, Itälä, Korhola
VASTAAN: Hassi, Hautala, Haglund, Jäätteenmäki, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo

LOPPUTULOS: Hylätty

Vihreiden tarkistus (nro 52): Päästöjä pitää teollisuusmaissa vähentää vuoteen 2020 mennessä 40 prosentilla, ja lisäksi sitoutua rahoittamaan kehittyvien maiden päästövähennyksiä.

PUOLESTA: Hassi, Hautala, Pietikäinen
VASTAAN: Haglund, Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo, Itälä, Korhola, Essayah, Soini

LOPPUTULOS: Hylätty

Yksittäisten meppien tarkistus (nro 30): Poistetaan luonnostekstistä kohta, jossa vaaditaan sitovia lineaarisia päästövähennysuria teollisuusmaille.

PUOLESTA: Soini
VASTAAN: Hassi, Hautala, Pietikäinen, Haglund, Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo, Itälä, Essayah, Takkula
TYHJÄÄ: Korhola

LOPPUTULOS: Hylätty

EPP:n tarkistus (nro 10): Muutetaan luonnostekstiä niin, että ilmastorahoituksen tulisi olla lisäistä kehitysapuun nähden (luonnoksessa tulee olla), ja poistetaan vaatimus siitä, että ilmastorahoituksen tulee olla riippumatonta vuosittaisista budjettineuvotteluista.

PUOLESTA: Korhola, Essayah, Itälä
VASTAAN: Hassi, Hautala, Pietikäinen, Haglund, Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo, Soini, Takkula

LOPPUTULOS: Hylätty

Yksittäisten meppien tarkistus (nro 32D): Poistetaan luonnostekstistä kohta, jonka mukaan EU:n tulisi rahoittaa kehitysmaiden ilmastotoimia vähintään 30 miljardilla eurolla vuoteen 2020 mennessä.

PUOLESTA: Soini
VASTAAN: Hassi, Hautala, Haglund, Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo, Itälä, Korhola, Essayah, Takkula
TYHJÄÄ: Korhola

LOPPUTULOS: Hylätty

EPP:n tarkistus (nro 11): Poistetaan luonnostekstistä kohta, jonka mukaan EU:n tulisi rahoittaa kehitysmaiden ilmastotoimia vähintään 30 miljardilla eurolla vuoteen 2020 mennessä.

PUOLESTA: Korhola, Essayah, Itälä, Takkula
VASTAAN: Hassi, Hautala, Pietikäinen, Haglund, Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo, Soini

LOPPUTULOS: Hylätty

EPP:n tarkistus (nro 13, kohta 2): Ydinvoima on tärkeä osa energiapalettia siirryttäessä vähähiiliseen talouteen.

PUOLESTA: Korhola, Takkula, Haglund, Itälä, Soini
VASTAAN: Hassi, Hautala, Pietikäinen, Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo, Essayah

LOPPUTULOS: Hyväksytty

EPP:n tarkistus (nro 14): Poistetaan luonnostekstistä kohta, jossa todetaan ilmastotieteen suosittelevan teollisuusmaille 40 prosentin päästövähennyksiä.

PUOLESTA: Korhola, Takkula, Essayah, Itälä, Soini
VASTAAN: Hassi, Hautala, Pietikäinen, Jäätteenmäki, Jaakonsaari, Repo, Haglund

LOPPUTULOS: Hylätty

Vihreiden tarkistus (nro 57): Ydinvoima olisi suljettava CDM-mekanismin ulkopuolelle.

PUOLESTA: Hassi, Hautala, Pietikäinen, Jäätteenmäki, Essayah, Repo
VASTAAN: Korhola, Takkula, Haglund, Soini, Itälä, Jaakonsaari

LOPPUTULOS: Hylätty

Loppuäänestys päätöslauselman hyväksymisestä.

PUOLESTA: Hassi, Hautala, Pietikäinen, Jäätteenmäki, Essayah, Repo, Korhola, Takkula, Haglund, Itälä, Jaakonsaari
VASTAAN: Soini

LOPPUTULOS: Hyväksytty