”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä

Direktiivin 86/378 muuttaminen sellaiseksi (muutosehdotus 99), joka ei sallisi enää sukupuoleen perustuvia velvoitteita tai etuuksia työhön perustuvissa
sosiaaliturvajärjestelmissä. Mietintö oli Nieblerin (EPP) ja se hyväksyttiin täysistunnossa 6.7.2005. Muutosehdotuksen osalta tulos oli 100 puolesta, 542 vastaan, tyhjää 11.

PUOLESTA: Seppänen, Hassi, Itälä

VASTAAN: Jäätteenmäki, Lax, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Kauppi, Korhola, Vatanen, Stubb