Perusoikeudet ja sananvapaus

Saako Italian tiedotusvälineiden sananvapaudesta puhua?
Oikeistoryhmät puolustamassa Berlusconin toimia.

Telekompaketti 06.05.09 »
Tarvitaanko oikeuden lupa ennen kuin perusoikeuksia ja sananvapautta rajoitetaan.

Tekijänoikeuksien suoja-ajan pidentäminen 23.04.09 »
Suojataanko levy-yhtiöiden oikeudet kirjastojen ja kulttuurin kustannuksella.

Työelämä ja sosiaalinen Eurooppa

Työaikadirektiiviäänestys 17.12.08 »
Pääosa Suomen europarlamentaarikoista äänesti työaikasuojelun ja sosiaalisen Euroopan kehittämisen puolesta.

Tasa-arvo

Miesten ja naisten tasa-arvo työelämässä 06.07.05 »
Tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaetuuksissa ja – velvoitteissa.

Maailman terveyspäivän julistus 06.04.06 »
Äänestettiin seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. 

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta EU:ssa, raportööri Ciusto Catania, 14.1.2009 »
Äänestettiin lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä, ehkäisymenetelmistä, ei-toivotuista raskauksista ja aborteista.

Syrjinnän vastainen direktiivi 02.04.09  »
Nykyinen EU-direktiivi kieltää syrjinnän mm sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen alkuperän perusteella vain työelämässä. Uusi syrjintäkieltodirektiivi ulottaisi syrjintäkiellon koskemaan muutakin, kuten palveluja.

Lasten päivähoito 3.2.09 »
Äänestettiin naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunnan puheenjohtajan Anna Zaborskan (EPP, Slovakia) mietinnöstä sukupuolten ja sukupolvien tasa-arvosta. Teksti ei maininnut mitään lasten päivähoidosta, vaan korostaa lasten kotihoitoa. Tekstin hyväksyminen olisi tarkoittanut tukea sille, että luovuttaisiin aiemmin asetetuista EU-tavoitteista lasten päivähoidon tarjonnan kattavuuden parantamiseksi.

Turvallisuus, ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet

Kauppasopimus Turkmenistanin kanssa 26.03.09 »
Tuleeko diktatuurina tunnetun Turkmenistanin täyttää ihmisoikeusvelvoitteet ennen kauppasopimuksen ratifiointia

Rahoitusmarkkinat ja budjetti

Mietintö riskirahastoista ja yksityisestä pääomasta 23.09.08 »
Äänestys EU:n laajuisen valvontaelimen perustamisesta, sijoitusrahastojen velkaantumisylärajasta sekä strukturoitujen tuotteiden julkisesta rekisteristä

Meppien vapaaehtoinen eläkerahasto 23.06.05 »
Käytetäänkö rahaston rahoitukseen julkisia varoja, maksavatko mepit itse osuutensa rahastoon?

Saako meppiä rankaista EU-varojen väärinkäytöstä 12.04.05 »
Jos meppi käyttää rahoja väärin, saadaanko rahat takaisin – tai julkaistaanko nimeä edes.

Avoimuus

Aiemman Stubbin mietinnön äänestystulos 08.05.08  »
Parlamentin täysistunnossa hyväksyttiin Stubbin laatima mietintö lobbauksen säännöistä. Parlamentin enemmistö kannatti pakollista lobbausrekisteriä (toisin kuin Stubb). Komissio kuitenkin perusti vain vapaaehtoisen lobbausrekisterin.

Mietintö Lissabonin sopimuksen sopimuksesta 20.02.08 »
Vihreät ehdottivat EU:n laajuista kansanäänestystä Lissabonin sopimuksesta.

Saako meppi salata mihin saamansa EU-varat käyttää 11.03.09 »
Meppejä koskevat säännöt ja taloudellisen tiedon luokittelu.

Helpommin tietoa EU:sta 14.01.09 »
Luodaanko muun muassa helppokäyttöinen sivusto äänestystuloksista

Ilmasto ja ympäristö

Päätöslauselma Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluista 25.11.09

Mietintö laittomista hakkuista 22.04.09 »
Laki estäisi laittoman puun ja puutuotteiden tuomista EU-markkinoille

Äänestys fluoratuista kasvihuonekaasuista 06.04.06 »
Fluorikasvihuonekaasujen käyttäminen jääkaapeissa, ilmastoinnissa ja teollisuusprosesseissa. Ehdotus sallisi sellaisetkin fluoratut kaasut, joille on haitattomampia vaihtoehtoja (hiilidioksidi, butaani, propaani).

Päästökauppaäänestyksen tulos ympäristövaliokunnassa 07.10.08»
Komission esitystä tukeva Doylen mietintö. Ei sisältänyt teollisuuden esittämiä ikuisesti ilmaisia päästöoikeuksia.

Ympäristövaliokunnan äänestys autojen hiilidioksidipäästöistä 25.09.08 »
Valiokunta torjui yritykset vesittää komission esitystä

EU:n kemikaalilaki REACH 17.11.05 »
Tuleeko vaarallinen aine korvata turvallisemmalla eli korvausperiaate

IPPC-direktiivi (Integrated pollution prevention and control), 1. käsittely 10.3.09 »
Tässä direktiivissä asetetaan muun muassa ilmansaasterajat suurille teollisuuslaitoksille, kuten kivihiili- ja muille voimalaitoksille, öljynjalostamoille sekä sementti- ja terästehtaille.

Ilmastotavoitteiden integroiminen koheesiopolitiikkaan 11.3.09 »
Koheesiopolitiikka tarkoittaa EU:n budjetista rahoitettavia toimia, joilla pyritään nopeuttamaan köyhempien jäsenmaiden taloudellista kehitystä.

Seuraavien vuosikymmenien päästötavoitteet »
Tammikuussa 2005 parlamentti otti ilmastopäätöslauselmassa ensimmäisenä EU-päätöksentekoelimenä kantaa seuraavien vuosikymmenien päästövähennyksiin, eli siihen mitä käytännössä tarkoittaa ilmastonmuutoksen rajoittaminen alle kahden asteen verrattuna esiteolliseen aikaan.

Pitemmän aikavälin päästövähennystavoitteet »
Parlamentin ilmastovaliokunnan mietinnössä (rapotrööri Florenz) pohjaehdotus oli, että vuoteen 2050 EU:n pitää vähentää päästöjä vähintään 80 % (verrattuna 1990 tasoon).

Terveys

Mietintö valkoisesta kirjasta ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyvistä kysymyksistä 25.09.08 »
Äänestykset transrasvakiellon poistamisesta sekä terveellisen ruoan ALV:n alentamisesta.

Uuselintarvikeasetus 25.3.2009 »
Geenimuuntelumerkinnät lihatuotteisiin, kloonaus, nanoainekset ruuassa.

Saako roskaruokaa mainostaa terveellisenä 26.5.2005 »
Ruuan terveellisyysväitteitä koskevassa mietinnössä äänestettiin ravitsemusprofiilista, eli siitä saako epäterveellistä ruokaa mainostaa terveellisenä, esimerkiksi sokeripommeja vähäkalorisina.

Eläinten hyvinvointi

Hyljetuotteiden kaupan kielto 05.05.2009 »
Tuleeko hyljetuotteet sulkea EU:n markkinoilta.

Eläinkoedirektiivin uudistaminen 05.05.2009 »
Pitääkö luoda strategia kädellisten ihmisapinoiden käytön lopettamisesta tieteellisiin kokeisiin.

Paljonko broilereita saa ahtaa neliömetrille? 14.02.2006 »
11 vai 15 broilerikanaa neliömetrille? Entä tuleeko liian nopeasti kasvavat rodut kieltää?

Tuetaanko EU-varoilla härkätaisteluja? 23.10.2008 »
Joka vuosi härkätaistelut saavat EU-tukea peräti 30 miljoonaa euroa, vaikka enemmistö EU-kansalaisista kieltäisi härkätaistelut kokonaan.

Häkkikanaloista luopuminen 28.01.1999 »
Luovutaanko häkkikanaloista – ensimmäinen EU:n askel onnellisempien kanojen muniin vuonna 1999.

Lue lisää Euroopan parlamentin suomalaisjäsenten eläinpoliittisista äänestysvalinnoista »

 

Voit tarkistaa meppien äänestyskäyttäytymisen myös täältä päivämäärän, mietinnönlaatijan nimen ja muutosehdotuksen numeron perusteella. Nimenhuutoäänestykset löytyvät kunkin päivän pöytäkirjan jälkeen tiedostona.  Halutessasi lisätietoja, voit mailata osoitteeseen satu.hassi@europarl.europa.eu