”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Mietintö riskirahastoista ja yksityisestä pääomasta

Äänestys EU:n laajuisen valvontaelimen perustamisesta tarkistukset 6 ja 15

Tark. 6

PUOLESTA: Seppänen, Paasilinna, Hassi,
VASTAAN: Itälä, Jäätteenmäki, Takkula, Virrankoski, Lax, Kauppi, Korhola, Pietikäinen
TYHJÄ: Myller, Lehtinen
LOPPUTULOS: Hylätty

Tark. 15

PUOLESTA: Seppänen, Hassi
VASTAAN: Itälä, Jäätteenmäki, Takkula, Virrankoski, Lax, Kauppi, Korhola, Pietikäinen
TYHJÄ: Paasilinna, Myller
LOPPUTULOS: Hylätty

On asetettava korkeariskisten sijoitusrahastojen velkaantumiselle yläraja

PUOLESTA: Seppänen, Hassi
VASTAAN: Jäätteenmäki, Takkula, Virrankoski, Itälä, Kauppi, Korhola, Pietikäinen
TYHJÄ: Myller, Lehtinen, Paasilinna
LOPPUTULOS: Hylätty

On perustettava strukturoitujen tuotteiden julkinen rekisteri

PUOLESTA: Seppänen, Hassi
VASTAAN: Jäätteenmäki, Takkula, Virrankoski, Itälä, Kauppi, Korhola, Pietikäinen
TYHJÄ: Lehtinen, Paasilinna, Myller
LOPPUTULOS: Hylätty