”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta EU:ssa, raportööri Ciusto Catania, 14.1.2009

Ehdotus 61. korostaa tarvetta lisätä yleistä tietoisuutta oikeudesta lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen (1) ja kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että nämä naisten oikeudet turvataan täysimääräisesti, järjestämään asianmukaista seksuaaliopetusta, tiedotusta ja luottamuksellisia neuvontapalveluja sekä helpottamaan ehkäisymenetelmien saatavuutta, jotta ei-toivotut raskaudet sekä laittomat ja riskialttiit abortit voidaan välttää (2), sekä torjumaan naisten ja tyttöjen sukupuolielinten silpomiskäytäntöjä;   

Sanojen "lisääntymis- ja seksuaaliterveys" säilyttäminen tekstissä :

PUOLESTA: Lax, Pohjamo, Takkula, Seppänen, Korhola, Pietikäinen,  Siitonen, Vatanen, Lehtinen,
Myller, Paasilinna
UEN 42, IND/DEM 3, NI 12 

VASTAAN: Itälä
UEN 0, IND/DEM 7, NI 11

TYHJÄÄ: IND/DEM 7, NI 5 
Pois: Jäätteenmäki, Virrankoski, Hassi     

Sanojen "sekä helpottamaan ehkäisymenetelmien saatavuutta, jotta ei-toivotut raskaudet sekä laittomat ja riskialttiit abortit voidaan välttää" säilyttäminen tekstissä

PUOLESTA: Lax, Pohjamo, Takkula, Seppänen, Korhola, Itälä, Pietikäinen, Siitonen, Lehtinen, Myller,
Paasilinna
IND/DEM 2, NI 5, UEN 7 

VASTAAN: Vatanen
IND/DEM 8, UEN 32, NI 17

TYHJÄÄ: IND/DEM 7, NI 6 
Pois: Jäätteenmäki, Virrankoski, Hassi