”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Miksi Metsähallitus pätkii pitkospuut ja polttaa nuotiolaavut?

Metsähallitus suunnittelee luopua useiden virkistysalueiden palveluista. Tarkoitus on muun muassa polttaa useiden retkeilyalueiden nuotiopaikkojen rakenteita ja purkaa pitkospuita. Kansanedustajat Hanna Halmeenpää (vihr.), Satu Hassi (vihr.) ja Krista Mikkonen (vihr.) ovat hämmästyneet Metsähallituksen suunnitelmista ja jättäneet maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) vastattavaksi aiheesta kirjallisen kysymyksen.
Metsähallituksen aikomus poistaa virkistysalueita käytöstä nopealla aikataululla on tullut yllätyksenä. Keskipohjanmaa-lehden mukaan esimerkiksi Lestijärvellä, Perhossa ja Reisjärvellä taukopaikkojen rakenteiden poisto on tarkoitus toteuttaa jo ensi kesänä, tieto asiasta on annettu maaliskuussa 2018.
– Kyseisten kohteiden kunnille, yhdistyksille ja yrityksille on luvattu, että taukopaikat ja pitkospuut voidaan säilyttää, jos nämä tahot ottavat ne huolehdittavakseen. Aikataulu on kuitenkin liian tiukka, vaatiihan säilyttäminen suunnittelua ja resursseja. Ylipäänsä ihmettelen, miksi kuntien tai yksityisten tahojen pitäisi kustantaa ja ylläpitää virkistysreittien rakenteita valtion mailla, kysyy Halmeenpää.
– Metsähallitus hallinnoi merkittävää osaa maamme kansallisomaisuudesta – metsistä, ja kolmasosaa maamme pinta-alasta. Sen ydintehtäviin kuuluu metsien kestävän talouskäytön ohella tarjota jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus virkistäytyä metsäluonnossa, Hassi toteaa.
– Taukopaikkojen ja virkistysalueiden reitistöjen käytöstä poistaminen on ikävää jatkoa sille, että Metsähallitus on kyseenalaisella tavalla hakannut metsää arvokkaissa luontokohteissa eri puolilla Suomea, Halmeenpää linjaa.
– Metsähallituksen suunnitelmat heikentävät paikallisten asukkaiden mahdollisuuksia liikkua luonnossa. Ne heikentävät paikkakuntien matkailuvetovoimaa sekä matkailu- ja luontoyritysten toimintaedellytyksiä. Tämä vaikuttaa kielteisesti kansantalouteen, onhan luonnossa liikkumisesta saatavien terveyshyötyjen rahallinen arvo tutkimusten mukaan merkittävä, Hassi sanoo.
Metsähallituksen metsätalousosasto ja luontopalvelut toimivat samassa yhtiössä rinnakkain. Viime aikoina Suomen hallitus on pyrkinyt lähinnä nostamaan Metsähallituksen liiketaloudellista tulostavoitetta. Samaan aikaan poistetaan käytöstä retkeily- ja virkistysalueita ja hakataan arvokkaita luontokohteita. Toimintatapa ei ole Metsähallituksen julkilausuttujen arvojen mukaista, kansanedustajat kritisoivat.
– Tämä herättää huolen, onko tarkoitus lopettaa ulkoilu ja retkeily näillä alueilla ja valmistella maaperää sille, että retkeilyalueita siirretään täysimittaiseen metsätalouskäyttöön. Toisin sanoen, muuttuvatko retkeilyalueet vähitellen harvennus- ja avohakkuualueiksi, kysyy Halmeenpää.
Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_130+2018.aspx
Lisätietoja:
Satu Hassi, satu.hassi@eduskunta.fi