”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Metsähallitus: vihreät puolustavat luontoarvoja ja saamelaisia

Metsähallituslaista ja vihreiden kannasta on tullut paljon kyselyitä. Vielä kerran yhteenveto vihreiden näkemyksistä.
Lain käsittelyssä ja laatimassamme vastalauseessa olemme keskittyneet puolustamaan luontoarvoja ja saamelaisten oikeuksia.
Hallituksen esitys heikentää kansallispuistoja ja muita valtion luonnonsuojelualueita hallinnoivan Metsähallituksen luontopalveluiden asemaa ja myös ympäristöministeriön ohjausvaltaa.
Isoin huononnuksista on se, että yhteensä yli 2,5 milj ha sellaisia vesi- ja maa-alueita, jotka tähän mennessä ovat olleet luontopalvelujen hallinnassa, erotetaan omaksi ”kolmanneksi taseekseen”, joita alkaa hallita Metsähallituksen johto, käytännössä liiketalousjohto. Tähän kuuluvat niin sanotut ”yleisvedet”, isojen järvien selät sekä merialueet, ja lisäksi yli 300 000 ha Ylä-Lapin luontaistalousalueita. Vihreiden mielestä nämä kuuluisivat edelleen luontopalvelujen alaisuuteen, samoin valtion retkeilyalueet.
Vihreiden mielestä ympäristöministeriön kuuluisi edelleen ohjata Metsähallituksen luontopalveluiden lisäksi koko Metsähallitusta, myös luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista valtion talousmetsissä. Metsähallitushan hallinnoi kolmasosaa koko Suomen pinta-alasta.
Vihreät esittivät myös sitä, että metsähallituslakiin tulisivat vastaavat saamelaisten oikeuksia puolustavat pykälät, jotka jo on säädetty vesilakiin, kaivoslakiin ja ympäristönsuojelulakiin, ja jotka olivat edellisen hallituksen valmistelemassa ehdotuksessa mestähallituslaiksi. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa saamelaisten oikeuksia puolusti vihreiden lisäksi vain RKP.
Metsähallituksen metsätöiden, siis hakkuiden, yhtiöittämistä, jota demarit ja vasemmistoliitto ovat keskittyneet vastustamaan, vihreät eivät ole nähneet suunnattomana pahana, koska lakiin kirjataan, että valtio omistaa tämän yhtiön kokonaan.
Koska vihreiden ehdottamista parannuksista yksikään ei mennyt läpi maa- ja metsätalousvaliokunnassa, vihreät tukivat loppuäänestyksessä koko lakiehdotuksen hylkäämistä. Näin teemme todennäköisesti myös täysistunnossa, jos parannusehdotuksiamme ei hyväksytä.