”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin

Eduskunnalle
Hallitus esittää valtion talousarvioesityksessä 2016 (28.9.2015) luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenojen leikkaamista 20 miljoonalla eurolla, 38 miljoonasta eurosta 18 miljoonaan euroon.
Leikkaus vie merkittävän osan toimintaedellytyksistä sekä maanomistajien että ympäristö-järjestöjen kannattamalta, vapaaehtoisuuteen perustuvalta Etelä-Suomen metsien monimuo-toisuusohjelmalta (METSO). Hallituksen mukaan METSO -ohjelman toimeenpano jatkuu. On kuitenkin epäselvää, miten tämä onnistuu alle puolella aiemmista määrärahoista. Lisäksi leikkaus estää yksityismaiden soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamisen.
Hallituksen mittavat luonnonsuojelualueiden hankintamenoleikkaukset, samaan aikaan kun hallituksen kärkihankkeissa edistetään metsien hakkuiden lisäämistä, vaarantavat luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisen. Suomi on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien bio-diversiteettisopimukseen ja luonnon monimuotoisuutta koskevaan Euroopan unionin strate-giaan, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden katoaminen on pysäytettävä vuoteen 2020 mennessä. METSO- ja soidensuojeluohjelma ovat olleet keskeisiä tapoja näiden sitoumusten saavuttamiseksi.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 20 000 000 euroa momentille 35.10.63 luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin.
Helsingissä 9.10.2015
Satu Hassi /vihr
PekkaHaavisto /vihr
EmmaKari /vihr
JaniToivola /vihr
OutiAlanko-Kahiluoto /vihr
VilleNiinistö /vihr
HannaHalmeenpää /vihr
JyrkiKasvi /vihr
HeliJärvinen /vihr
Olli-PoikaParviainen /vihr
OzanYanar /vihr
JohannaKarimäki /vihr
KristaMikkonen /vihr
AnteroVartia /vihr
ToukoAalto /vihr