”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Lobbausta rikkipäästöjen vähentämisen puolesta

Järjestin laivaliikenteen rikkipäästöjen päästökauppaa koskevan tapaamisen, jossa oli mukana eräs entinen meppi Ruotsista, Ruotsin laivanvarustajaliiton edustaja sekä ihmisiä komissiosta. Olipa mukavaa tavata laivanvarustajien edustaja, joka oli täysin kyllästynyt siihen hitauteen, millä Itämeren suojelu etenee, ja samoin laivojen päästöjä koskevat sopimusneuvottelut IMO:ssa (kansainvälinen merenkulkujärjestö).

Minitäysistunto hyväksyi muun muassa päätöslauselman Iranin tilanteesta. Työjärjestyspuheenvuorona kesken äänestysten kerrottiin, että Iran on tänä aamuna kello neljä teloittanut lisää ihmisiä, myös sellaisia joiden vapauttamisen puolesta päätöslauselmaluonnoksessa vedottiin. Iljettävää! Istunto hyväksyi päätöslauselman myös Balin ilmastokokouksen tuloksista ja energiatehokkuuden parantamisesta. Viimeksi mainitussa annettiin komissiolle sapiskaa siitä, miten hitaasti energiatehokkuuden parantamista koskevien lakiehdotusten valmistelu on edennyt. Istunto hyväksyi myös ruotsalaisen vihreän Carl Schlyterin mietinnön kalastusalusten sivusaaliin rajoittamisesta. Kalastuslaivathan saattavat heittää mereen valtaosan saaliistaan, ja siis pitää vain kaupallisesti arvokkaimman osan. Vika on siinä, että nykyiset pyydykset nostavat vedestä paljon muutakin kuin haluttua saalista. Tämä on todella raivostuttavaa merten luonnonvarojen tuhlausta.