”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Lisää perusteluja EUn päästötavoitteen tiukentamiselle

Aamulla olin neuvottelussa, jonka aihe oli elinsiirtoja koskeva laki. Espanja, eli EUn ministerineuvoston puheenjohtajamaa, oli tuonut paikalle professori Mattesantin, joka esiteltiin meille alan huippuasiantuntijana. Hän totesi hyvin tärkeäksi, että elinluovutukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. On hyvin selkeä kokemusperäinen näyttö siitä, että jos luovutetuista elimistä maksetaan, riski sairauksien leviämisestä niiden kautta kasvaa.

Suomen Ulkopoliittinen instituutti on julkaissut ilmastopolitiikasta mielenkiintoisen raportin. Sitä koskeva tiedote on otsikoitu: ”EUn ilmastopolitiikkaa vaivaa kunnianhimoin puute.” Raportissa todetaan muun muassa, että jos teollisuusmaat alentavat päästöjään yhteensä 30 % vuoteen 2020 mennessä, EUn oikeudenmukainen osuus olisi 35 prosentin päästövähennys. Raportissa kerrotaan muun muassa, että vuonna 2008 arvioitiin 20 prosentin päästövähennyksen hinnaksi 309 mrd euroa ja 30 prosentin vähennyksen hinnaksi 408 mrd euroa. Lama on alentanut päästövähennysten hinnan puoleen. Nyt 20 prosentin päästövähennyksen hinnaksi arvioidaan 152 mrd euroa ja 30 prosentin vähennyksen hinnaksi 205 mrd euroa. Toisin sanoen sen tiukemman päästötavoitteen, 30 prosentin vähennyksen hinta-arvio on nyt alempi kuin kaksi vuotta sitten oli sen lepsumman päästövähennyksen arvioitu hinta.

Raportissa todetaan myös: ”Kuitenkin 30 %:n [päästövähennykseen] siirtyminen saattaa olla perusteltua sinänsä, jotta nopeutetaan siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen. Kuten Kiinan pääneuvottelija asian ilmaisi, ´vähähiilinen teollisuus on eduksi maiden kehitykselle. Jotkut pitävät tätä yhtä merkittävänä globaalina kilpailuna kuin avaruuskilpailu oli kylmän sodan aikana´.”

Aiemmin tällä viikolla YK:n ympäristöjärjestö UNEP julkaisi raportin, jossa todetaan, että maailman maiden tähän mennessä esittämät päästövähennyslupaukset eivät riitä. UNEPin mukaan jotta ilmastonmuutos saataisiin hillittyä alle kahden asteen, globaalit päästöt pitäisi vuoteen 2020 mennessä painaa välille 40-48,3 gigatonnia. Maiden päästölupaukset veisivät päästöt kuitenkin välille 48,8-51,2 Gt, mikäli maat toteuttavat päästölupaustensa tiukemman pään (EUlle se tarkoittaa 30 prosentin vähennystä). Aukkoa siihen, mitä pitäisi tehdä, jää 0,5-8,8 Gt. Jos EU vähentää päästöjään vain 20 % ja muutkin maat toteuttavat päästölupauksensa lepsumman pään, kuilua tavoitteeseen jää 2,9-11,2 mrd tonnia.

No, rohkaiseviakin uutisia tulee. Earth Policy –instituutin toissapäiväinen tiedote kertoo, että vuoden 2000 jälkeen USAssa uusien hiilivoimalaitosten pystyttäminen on ollut ankarassa vastatuulessa muun muassa paikallisten asukkaiden vastustuksen vuoksi. 231 kaavaillusta laitoksesta 123 on torpattu, 51:n luvista riidellään oikeudessa. Vain 25:lla on mahdollisuuksia saada lupa.

Pienempi havainto ilmastoteemasta. Kun illalla tulin Tampereelle, näin lentokentän vessassa Ilmailulaitoksen mainoksen. Se kertoi, että yksi matkustaja kuluttaa täydessä koneessa 2,6 litraa 100 kilometrin matkalla. Se on puolet wc-pytyn huuhtelusta. Alaviite täsmentää, että kyse on kotimaan lennosta yleisimmällä lentokonetyypillä. Minä kysyn: Kuka huuhtelee vessansa lentopetrolilla? Kuka lentää sadan kilometrin matkan?