”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Lentokenttämelu

Komission ehdotuksen pohjalta parlamentti käsitteli Euroopan lentokenttien toiminnan kehittämistä kolmesta eri näkökulmasta: lentokenttäpalvelut, nousu- ja laskuaikojen jakaminen ja meluun liittyvät rajoitukset. Hassi toimi vihreiden varjoraportöörinä ympäristövaliokunnan lausunnossa meluun liittyvien rajoitusten asettamisesta EU:n lentokentillä. Päävaliokuntana asiassa toimi liikenne- ja matkailuvaliokunta, jossa esittelijänä oli Jörg Leichtfried (S&D/A).

Komission ehdotus melusääntelystä perustui vihreiden mielestä liikaa Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) käyttämään tapasapainotettuun lähestymistapaan, joka painottaa lentoyhtiöiden etuja. Liikenne- ja matkailuvaliokunta korosti enemmän terveysnäkökulmaa. Erityisen ongelmallinen oli artikla 10, joka antaa komissiolle oikeuden valvoa lentokenttien melurajoituksia, esimerkiksi yölentokieltoa. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan heikensi tätä tiedonantovelvollisuudeksi. Vihreät pelkäävät, että uusi sääntely ei paranna melusta kärsivien, lentokenttien lähellä asuvien tilannetta ja että komissio saattaa ajaa lentoyhtiöiden asiaa.

Leichtfriedin ehdotus hyväksyttiin täysistunnon äänestyksessä 12.12.2012 vihreiden vastutuksesta huolimatta äänin 501 puolesta, 155 vastaan ja 8 tyhjää. Asia on seuraavaksi jäsenmaiden käsiteltävänä.