”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Lasten päivähoito

3.2.2009 täysistunnossa äänestettiin naisten oikeuksien ja tasa.-arvon valiokunnan puheenjohtajan Anna Zaborskan (EPP, Slovakia) mietinnöstä sukupuolten ja sukupolvien tasa.arvosta. Teksti ei mainitse mitään lasten päivähoidosta, vaan korostaa lasten kotihoitoa. Tekstin hyväksyminen olisi tarkoittanut tukea sille, että luovuttaisiin aiemmin asetetuista EU-tavoitteista lasten päivähoidon tarjonnan kattavuuden parantamiseksi. Vihreät laativat vaihtoehtoisen päätöslauselmatekstin, jossa korostettiin lasten ja myös vanhusten hoitopalvelujen merkitystä sukupuolten tasa-arvolle työelämässä. Vihreiden päätöslauselmaehdotus voitti täysystuntoäänestyksen äänin + 358, -271, 0 23

Vihreiden vaihtoehtopäätöslauselman

PUOLESTA: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Virrankoski, Itälä, Pietikäiunen, Siitonen, Myller, Paasilinna, Hassi, Seppänen

NI 3, UEN 1

VASTAAN: Ind/dem 8, NI 18, UEN 37,

TYHJÄ: Ind/Dem 1, NI 2

POISSA: Korhola, Lehtinen, Takkula