”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Laivaliikenteen rikkipäästöjä aiotaan leikata tuntuvasti

Aamulla olin antamassa eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausuntoa EU:n komission ehdottamasta ilmastopaketista, siitä samasta, joka oli keskiviikon illallisen aiheena.

Kävin myös lääkärissä. Odotushuoneessa käteeni sattui Suomen Kuvalehti viime lokakuulta. Siinä muuan kolumnisti aloittaa kirjoituksensa: Ilkka Kanerva on muuttunut tekstiviestittelijästä valtiomieheksi. Niinhän sitä moni taisi luulla.

Tällä viikolla on saatu merkittävä hyvä uutinen ilmansaasteiden rajoittamisessa. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojeluvaliokunnassa on sovittu laivojen polttoaineen rikkirajan reippaasta alentamisesta. Nythän suurimmassa osassa valtamerilaivoja poltetaan erittäin likaista polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on melkein 3 %. Erityisen herkillä merialueilla, kuten Itämerellä, raja on 1,5 %. Tämä on tuhansia kertoja enemmän kuin missään maalla sijaitsevassa laitoksessa on sallittu. Laivaliikenne onkin erittäin merkittävä hengitysilman pilaaja. Nyt IMO:ssa on siis sovittu, että kaikissa laivoissa, myös valtamerillä, polttoaineen rikkiraja lasketaan vuoteen 2020 mennessä 0,5 %:iin. Itämeren kaltaisilla herkillä alueilla raja lasketaan ensin vuoteen 2012 mennessä yhteen prosenttiin ja vuonna 2015 0,1 %:iin. Tämä on melkein vallankumous! Toisaalta tulee mieleen, että onkohan kyseessä myös IMO:n pyrkimys viherpestä laivaliikennettä ja yrittää tällä tavoin välttää vielä vaikeampi asia eli hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen. No, hyvä juttu kuitenkin, ja toivottavasti päätös leimataan kumileimalla ensi lokakuussa pidettävässä ministerikokouksessa.

IMF, kansainvälinen valuuttarahasto, arvioi että toimet, joilla kasvihuonekaasupäästöjä maailmassa leikataan 60 % vuoden 2002 tasosta, leikkaavat maailmantaloutta vuoteen 2040 mennessä 2,6 % siitä mitä tapahtuisi ilman ilmastotoimia. Toisin sanoen ilmastonsuojelu maksaa, mutta ei kuitenkaan kovin tuntuvasti.