”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Lääkekokeiden tulokset julki, vaatii EU-parlamentin valiokunta

E-pillerien aiheuttamat naisten kuolemat ovat olleet tämän viikon eurooppalainen kohu-uutinen. Tapaus havainnollistaa sitä, miten tärkeää on, että lääkärit ja potilaat saavat luotettavaa tietoa lääkkeiden kaikista vaikutuksista, myös haitallisista.
Lääkärit, tutkijat ja myös jotkut potilasjärjestöt ovat vuosikausia arvostelleet sitä, että lääketeollisuuden ei ole ollut pakko julkistaa lääkkeillä tehtyjen kliinisten kokeiden kaikkia tuloksia, vaan ne ovat voineet pimittää osan. Myös kuluttajajärjestöjen EU-kattojärjestö BEUC on arvostellut lääkekokeiden tulosten pimittämistä. BEUC:in mukaan vain noin puolet tuloksista on julkistettu.
Lääkkeillä tehtyjen kokeiden tulosten täyttä julkisuutta ajamaan on perustettu oikein kampanja. Kiinnostuneet voivat etsiä siihen liittyviä tviittejä voi hakusanalla #alltrials. Kampanjaa on vetänyt brittitutkija ja “Bad Pharma” -kirjan kirjoittaja Ben Goldacre.
EU-komissio on esittänyt kliinisiä lääkekokeita säätelevän EU-laindäädännön muuttamista. Parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunta otti asiaan kantaa toukokuun lopulla. Asian esittelijä, brittidemari Glenis Willmott teki oikein hyvää työtä ja onnistui neuvottelemaan pääkysymyksistä kompromissimuotoilut, joista suurinta osaa tuki iso enemmistö. Yksityiskohdista äänestäminen kesti puolisentoista tuntia, mutta loppuäänestyksessä valiokunta tuki kokonaisuutta lähes yksimielisesti.
Vihreät ovat tässä asiassa luonnollisesti lääkekokeiden tulosten avoimuuden puolella. Se oli ilo kertoa kaikille niille, jotka lähettivät tästä asiasta minulle sähköpostia.
Valiokunta vaatii muun muassa seuraavia parannuksia lääkekokeiden julkisuuteen:
Tulee perustaa nettiin yhteinen EU-tietokanta, jonne kootaan maallikoille ymmärrettävällä kielellä yksityiskohtainen yhteenveto lääkkeestä kokeissa saaduista kaikista olennaisista tuloksista. Kun lääke on saanut myyntiluvan, kliinisten kokeiden koko raportti on välittömästi julkistettava kokonaan. Jos yritys ei tee tätä, se saa sakot.
Valiokunta haluaa myös eettisen komitean, joka arvioi lääkekokeiden hyväksyttävyyden etukäteen. Kokeisiin osallistuvien ihmisten suojaksi selvennetään sitä, että lääkekokeiden teettäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista.
Uudistuksen arvioidaan silti kokonaisuutena ottaen helpottavan lääkekokeiden tekemistä, sillä se nopeuttaa luvan saamista kokeisiin, joiden riskit arvioidaan pieniksi.
Myös alltrials-kampanjan vetäjä Ben Goldacre on ilmaissut tyytyväisyytensä valiokunnan päätöksiin.
Asian raportööri Glenis Willmott korostaa myös sitä, että suurimpaan osaan lääkekokeista lupa heltiää uudessa systeemissä nykyistä nopeammin.
EU-parlamentin valiokunnan päätös ei tietenkään vielä ole lopullinen laki. Se syntyy neuvotteluissa EU-maiden hallitusten ja parlamentin edustajien välillä. Toivon, että myös hallitukset tukevat potilaiden etua ja tiedon avoimuutta.
En tiedä, onko Yaz- ja Yasmin-e-pillerien aiheuttamien kuolemien taustalla lääkekokeiden tulosten salailua. Mutta jokaisen meidän terveyden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että meillä on oikeus – ei vain teoriassa vaan käytännössä – saada tietää koko totuus siitä, mitä lääkkeillä tehdyissä ihmiskokeissa on saatu selville.
Jokainenhan meistä on joskus potilas.
Julkaistu Vihreässä blogissa 13.6.2013