”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

"Kompostoidun" vaarallisten ja vaarattomien jätteiden sekoituksen käsittely Unkarin punaliejujätealtaassa: vesialan lainsäädännön ja Natura 2000 -lainsäädännön noudattaminen

Kirjallinen kysymys komissiolle
Satu Hassi (Greens/EFA)
7.2.2012
Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien kahden asiakirjan mukaan alueen pohjavesien saastepitoisuus on korkea punaliejujätealtaan vuoksi (esim. arseenipitoisuus on yli 0,4 mg/l, H-8212-2/2010 ja H-7423-25/2011).
Unkarin toimivaltainen viranomainen (pohjoisen Transdanubian ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja vesihallinnon tarkastuslaitos) antoi 22. huhtikuuta 2010 Tatai Környezetvédelmi Zrt ‑yhtiölle luvan lisätä 132 000 t/a vaarallista jätettä ja 280 000 t/a vaaratonta jätettä ”kompostiksi” sen päälle (viite 392-6/2010)[1]. Saatavilla on myös asiantuntijan lausunto Almásfüzitõn punaliejujätealtaan peittämisestä[2].
Lupa sisältää luettelon 166 vaarallisesta jätetyypistä, myös useista epäorgaanisista jätteistä, ja 244 vaarattomasta jätetyypistä, joilla väitetään toteutettavan biokonvertointi ”kompostoimalla”.
1.    Mikäli vaarallisista ja vaarattomista jätteistä muodostuvan seoksen ”kompostin” käyttäminen punaliejujätealtaan katteena on laillista, voiko komissio tarkastella, onko toimivaltaisten viranomaisten velvoitteena huolehtia lähialueen pohjaveden seurannasta?
2.    Jos lähialueen pohjaveden seurantaa edellytettäisiin, olisiko toimivaltaisten viranomaisten seurattava punaliejujätealtaasta peräisin olevien saasteiden lisäksi myös sen katteeksi lisätystä ”kompostista” peräisin olevia saasteita?
3.    Katsooko komissio, että toimivaltaisen viranomaisen olisi pitänyt tarkastella kateoperaation mahdollisia vaikutuksia läheiseen Natura 2000 ‑alueeseen (Tonavan ranta – HUD120034) ennen luvan myöntämistä?
——————————————————————————–
[1]     http://greenpeace.hu/up_files/1319446062Almasfuzito_egyseges_kornyezethasznalati_es_mukodesi_engedely.pdf.
[2]     http://greenpeace.hu/up_files/13192002851318517072Lorber_szakvelemeny_angol_20111013.pdf.
 
Janez Potočnikin
komission puolesta antama vastaus
(22.3.2012)
Komissio on arvioinut arvoisan parlamentin jäsenen toimittamat tiedot. Vaikuttaa siltä, että pohjaveden tilaa olisi seurattava yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 2000/60/EY[1] 8 artiklan mukaisesti. Lisäksi vaikuttaa siltä, että toimivaltaisten viranomaisten olisi pitänyt arvioida hankkeen vaikutukset Natura 2000 -alueeseen, ennen kuin ne myönsivät luvan hankkeelle. 
Komissio pyytää toimivaltaisilta viranomaisilta lisätietoja arvioidakseen, onko yritykselle Tatai Környezetvédelmi Zrt myönnetty lupa sovellettavan EU:n lainsäädännön mukainen.