”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto vastavuoroisen viisumijärjestelmän palauttamiseen – Tšekin kansalaisten eriarvoista asemaa koskeva solidaarisuus Kanadan otettua viisumit yksipuolisesti käyttöön

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
vastavuoroisen viisumijärjestelmän palauttamiseen – Tšekin kansalaisten eriarvoista asemaa koskeva solidaarisuus Kanadan otettua viisumit yksipuolisesti käyttöön
Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, Miroslav Ouzký, Manfred Weber
Raukeamispäivä: 17.2.2011
HYVÄKSYTTY

 
0089/2010
Kirjallinen kannanotto vastavuoroisen viisumijärjestelmän palauttamiseen – Tšekin kansalaisten eriarvoista asemaa koskeva solidaarisuus Kanadan otettua viisumit yksipuolisesti käyttöön
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että heinäkuussa 2009 Kanada asetti yksipuolisesti viisumimääräyksen, joka koskee Tšekin tasavallan kansalaisia, joiden asema on siksi nyt eriarvoinen muihin EU:n kansalaisiin verrattuna, ja että Kanada ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta ilmoittanut päivämäärää, jolloin se aikoo kumota tämän viisumimääräyksen,
B. katsoo, että Tšekin kansalaisten eriarvoisen aseman lopettamisen edelleen viivästyminen voi uhata EU:n ja Kanadan välisen kattavan talous- ja kauppasopimuksen tulevaa ratifiointia;
C. ottaa huomioon, että Tšekin tasavalta ei voi itse ottaa käyttöön Kanadan kansalaisia koskevia viisumimääräyksiä,
D. katsoo, että komissio ja neuvosto eivät toimi riittävän ponnekkaasti tässä asiassa;
1. kehottaa komissiota ja neuvostoa lisäämään Kanadaa koskevaa poliittista painostusta, jotta Tšekin kansalaisia koskevan viisumijärjestelmän kumoamiselle sekä Bulgarian ja Romanian kansalaisia koskevan vastavuoroisen viisumijärjestelmän rikkomusten lopettamiselle asetettaisiin mahdollisimman nopeasti päivämäärä;
2. korostaa, että ellei tätä vastavuoroisuuden rikkomista ratkaista nopeasti, EU ryhtyy todennäköisesti samankaltaisiin vastatoimiin;
3. kehottaa komissiota luomaan kahdenvälisten järjestelyiden sijaan pikemminkin uuden mekanismin, jolla varmistetaan kaikkien jäsenvaltioiden täydellinen vastavuoroinen viisumijärjestelmä ja samalla varmistetaan, että jos EU:n ulkopuolinen maa rikkoo viisumijärjestelmän vastavuoroisuutta, kaikki jäsenvaltiot palauttavat välittömästä kyseisen maan kansalaisia koskevat viisumivaatimukset;
4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.