”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto teurashevosten kuljetuksiin Euroopan unionissa

7.10.2009 0054/2009
KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
teurashevosten kuljetuksiin Euroopan unionissa
 Elizabeth Lynne, Sidonia Jędrzejewska, Carl Schlyter
Kirjallinen kannanotto teurashevosten kuljetuksiin Euroopan unionissa
HYVÄKSYTTY

Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. ottaa huomioon, että vuosittain kuljetetaan noin 100 000 teurashevosta epäinhimillisissä oloissa tarpeettoman pitkiä matkoja Euroopan unioniin ja Euroopan unionissa,
B. ottaa huomioon, että hyvin dokumentoitujen todisteiden mukaan hevosia kuljetetaan ylipitkiä matkoja, mikä aiheuttaa vakavien vammojen, tautien, väsymyksen ja nestevajauksen tyyppisiä eläinten hyvinvointiongelmia, koska olemassa olevassa lainsäädännössä esiintyy puutteita,
C. ottaa huomioon, että on olemassa vahvoja todisteita siitä, että eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana 22. joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 noudattamista ei ole valvottu tiukasti,
D. ottaa huomioon, että komissio tarkastaa parhaillaan neuvoston asetusta (EY) N:o 1/2005,
1. panee merkille World Horse Welfare -järjestön esittämän vetoomuksen teurashevosten pitkänmatkan kuljetuksista Euroopassa;
2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan perusteellisesti World Horse Welfare  järjestön esittämiä todisteita neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 tarkistamisen yhteydessä;
3. kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota valvomaan tiukasti neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 noudattamista;
4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.