”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kirjallinen kannanotto kansainvälisen tyttöjenpäivän tukemiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTO
työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
kansainvälisen tyttöjenpäivän tukemiseen
Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert ja Katarína Neveďalová
Raukeamispäivä: 9.1.2012
HYVÄKSYTTY

 
0039/2011
Kirjallinen kannanotto kansainvälisen tyttöjenpäivän tukemiseen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,
A. muistuttaa naisten sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten saavutusten tunnustamista ja muistamista varten vuonna 1911 perustetun kansainvälisen naistenpäivän 100-vuotisjuhlasta;
B. muistuttaa Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1975 tekemästä päätöksestä nimetä 8. maaliskuuta kansainväliseksi naistenpäiväksi, jona juhlistetaan naisten saavutuksia kaikkialla maailmassa;
C ottaa huomioon, että eri puolilta maailmaa saatujen tutkimustulosten mukaan tytöt kärsivät todennäköisemmin aliravitsemuksesta, väkivallasta tai pelottelusta, joutuvat ihmiskaupan uhreiksi tai myydään tai pakotetaan seksikauppaan, joutuvat nuorina pakkoavioliittoon, saavat HIV-tartunnan tai kärsivät hengenvaarallisista oireista johtuen raskaudesta, joka ei ollut toivottu;
1. tukee ehdotusta, jonka Kanada aikoo esittää YK:n yleiskokouksen tämänvuotisessa istunnossa YK:n päätöslauselmaksi, jossa ehdotetaan, että syyskuun 22. päivä julistetaan kansainväliseksi tyttöjenpäiväksi;
2. kehottaa Euroopan unionia tukemaan YK:n päätöslauselmaa kansainvälisestä tyttöjenpäivästä;
3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.