”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Kauppasopimus Turkmenistanin kanssa

Vihreät esittivät, että ITA-kauppasopimus (Interim Trade Agreement) ihmisoikeus- ja sananvapausloukkauksista tunnetun Turkmenistanin kanssa ratifioidaan vain jos ihmisoikeustilanne maassa paranee. Muutosehdotus 30 hylättiin äänin 238-311.

PUOLESTA: Lehtinen, Myller, Paasilinna, Hassi

VASTAAN: Lax, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Korhola, Siitonen

POISSA: Jäätteenmäki, Itälä, Pietikäinen, Seppänen