”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Israelin Libanonissa käyttämät (köyhdytettyä) uraania sisältävät taistelukärjet

KIRJALLINEN KYSYMYS NEUVOSTOLLE
Satu Hassi (Verts/ALE) 13.11.2006

Aihe: Israelin Libanonissa käyttämät (köyhdytettyä) uraania sisältävät taistelukärjet

Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNEP) tutkii syytöksiä, joiden mukaan Israelin ilmavoimat ovat saattaneet käyttää tavanomaisten lisäksi myös uusimpia ja kokeiluasteella olevia uraanitaistelukärkiä Libanonin sodassa viime kesänä. Mainittujen aseiden kuuma sirpalevaikutus on äärimmäisen voimakas ja kuolettava, mutta vain suhteellisen pienellä säteellä.

Israelin armeija kieltää kaikki syytökset. Asiantuntijoiden mukaan räjähdyksen seurauksena syntyvät radioaktiiviset ja myrkylliset hiukkaset säilyvät pitkään ympäristössä ja keuhkoihin hengitettyinä ne voivat aiheuttaa ”merkittäviä” terveysvaikutuksia siviileille.

Libanonilaisten ympäristöaktivistien kanssa yhteistyössä toimivat 20 YK:n asiantuntijaa ovat arvioineet kahden viikon ajan erilaisia näytteitä, jotka on löydetty erityisesti libanonilaisista Khiamin ja At Tirin kylistä, joissa käytiin ankaria taisteluja. Suunnitelmien mukaan näytteitä koskevat tulokset julkistetaan joulukuussa.

Mitä yhteyksiä neuvosto on luonut tässä yhteydessä UNEPiin ja Israelin viranomaisiin sen varmistamiseksi, että Israel ottaa vastuun radioaktiivisten ja myrkyllisten aineiden saastuttaman ympäristön puhdistamisesta siinä tapauksessa, että UNEPin tutkimus osoittaa mainitut syytökset paikkansa pitäviksi?

Mihin toimiin neuvosto on ryhtynyt saadakseen Israelin hallituksen vakuuttuneeksi siitä, että Israelin on lopullisesti luovuttava mainitun kaltaisesta aseistuksesta?

Mihin toimiin neuvosto on ryhtynyt, jotta alueen siviiliasukkaat ja humanitaariset työntekijät voivat välttää mahdolliset terveysriskit altistuessaan säteilylle tehtäviään suorittaessaan?

E-5098/06
Vastaus
(22. joulukuuta 2006)

Neuvosto on tietoinen tiedotusvälineissä viime aikoina esitetyistä väitteistä, joiden mukaan Israelin ja Libanonin aseellisessa konfliktissa olisi käytetty köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia. Tämän tyyppisten aseiden käyttöä ei vielä säännellä millään asesulun ja aseidenriisunnan alan monenvälisellä sopimuksella. Kansainväliset asiantuntijat eivät ole vielä päässeet yhteisiin johtopäätöksiin köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten aiheuttaman säteilyn terveyshaitoista. Tästä asiasta ei vielä ole oltu yhteydessä YK:n ympäristöohjelmaan. EU:n jäsenvaltiot saivat nämä tiedot kysyjän mainitseman selvityksen yhteydessä, mutta YK:n ympäristöohjelman tutkijoiden ottamat näytteet eivät sisällä todisteita köyhdytetystä uraanista tai muista radioaktiivisista materiaaleista tehdyistä maahan tunkeutuvista ammuksista tai metalleista.

Neuvosto ei ole tässä vaiheessa ryhtynyt toimiin, mutta se saattaa harkita varotoimia EU:n kansalaisten ja muun humanitaarisen henkilöstön suojelemiseksi, jos tulevat selvitykset sisältävät vakavia merkkejä näiden aseiden terveyshaitoista.